Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 41. Розв'язування задач

Мета: закріпити знання з теми «Електричне коло та його елементи»; продовжити формування навичок та умінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування знань про електричне коло, креслити електричні схем, використовуючи умовні позначки елементів на них, читати електричні схеми.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник, посібники [4], [5].

Хід уроку

Наука — капітан, а практика — солдати.

Л. да Вінчі

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

ü  Самостійна робота

Текст наведено в електронному додатку.

Відповіді. 1. В. 2. А. 3. В. 4. А— 1; Б — 3; В — 2.

На цьому етапі уроку можна також скористатися посібником [4], КТЗ № 3.

II. Мотивація навчальної діяльності

ü  Метод «Парад розумних думок»

Учитель просить учнів прокоментувати епіграф уроку — вислів Леонардо да Вінчі «Наука — капітан, а практика — солдати».

III. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають електричним колом; електричною схемою?

2. Напрямок руху яких частинок умовно прийнято за напрямок струму в колі?

IV. Застосування набутих знань

ü  Розв'язування задач

1. Установіть відповідність між умовними позначеннями елементів електричного кола та назвами цих елементів.

А Нагрівний елемент

Б Резистор

В Електричний дзвінок

Г Плавкий запобіжник

Д Ключ

Е Електрична лампа

2. Назвіть елементи, з яких складається електричне коло (рис. 1). На якій електричній схемі (А чи Б, рис. 2) правильно використано умовні позначення зображеного кола?

Рис. 1

Рис. 2

3. Накресліть схему під’єднання двох лампочок до джерела струму так, щоб перегоряння однієї не вплинуло на роботу іншої.

4. Як потрібно з’єднати гальванічний елемент, дві лампочки й два ключі, щоб у разі замикання хоча б одного ключа одночасно загорялися обидві лампочки? Накресліть відповідну схему.

5. Накресліть схему з’єднання батарейки, двох лампочок і трьох ключів у коло, в якому кожною з лампочок керує свій ключ, а розмикання третього ключа приводить до вимикання обох лампочок.

6. Накресліть схему з’єднання батарейки, лампочки, дзвінка і двох ключів. Лампочка вмикається щоразу, коли дзвонить дзвінок, але може працювати й у разі, коли дзвінок вимкнений.

7. Накресліть схему з’єднання батарейки, двох вимикачів і одного дзвінка, при якому подзвонити можна було б із двох різних місць. Де на практиці можна використовувати таку схему?

8. Проаналізуйте схему електричного кола (рис. 3).

З’ясуйте, які прилади працюватимуть у разі замикання ключів: 1) S1; 2) і S2; 3) S1 і S3; 4) S1, S2 і S3.

Відповіді. 1.1 — Д, 2 — E, 3 — Б, 4 — В, 5 — Г, 6 — А.

2. А. 3. Див. рис. В1. 4. Див. рис. В2. 5. Див. рис. ВЗ.

6. Див. рис. В4. 7. Див. рис. В5. 8. 1) лампа Л1; 2) лампа Л2 і дзвінок; 3) лампа Л1 і лампа Л2; 4) всі прилади.

Рис. З

Рис. В1

Рис. В2

Рис. ВЗ

Рис. В4

Рис. В5

V. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Сходинки успіху»

Учитель користується додатком 2.7.

VI. Домашнє завдання

[2]: § 26 — повторити; вправа № 26: завдання № 1,3,5 — письмово.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити