Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 42. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

Мета: ввести поняття сили електричного струму, вказати одиницю сили електричного струму; розглянути прилад для вимірювання сили електричного струму — амперметр.

Очікувані результати: учні повинні вміти характеризувати силу струму як фізичну величину, розуміти, наскільки великої чи малої сили струм споживають різні прилади, характеризувати амперметр як фізичний прилад, знати правила користування амперметром.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [4]; демонстраційний амперметр; картки для інтерактивного тесту «Так— Ні».

Демонстрація: амперметр.

Хід уроку

Ампер — це Ньютон електрики.

Дж. К. Максвелл

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашньої роботи

ü  Самостійна робота

Варіант 1

1. (З бали) Заповніть таблицю.

Елемент електричного кола

Гальванічний елемент

Електричний дзвінок

Нагрівний елемент

Перетин проводів (без з'єднання)

Умовне позначення

       

2. (З бали) На рис. 1 позначте:

1) цифрами елементи кола і запишіть їх назви;

2) знаками «+» і «-» полюси джерела струму;

3) стрілками напрямок струму в колі.

3. (З бали) Накресліть схему електричного кола (рис. 2). Покажіть стрілками напрямок струму в кожній ділянці кола.

Рис. 1

Рис. 2

4. (З бали) Електричне коло складається з батареї акумуляторів, двох ключів, дзвінка та лампи, причому один ключ може вмикати тільки лампу, а другий — тільки дзвінок. Накресліть схему електричного кола.

Варіант 2

1. (З бали) Заповніть таблицю.

Елемент електричного кола

Акумулятор

Електрична лампа

Резистор

З'єднання проводів

Умовне позначення

       

2. (З бали) На рис. З позначте:

1) цифрами елементи кола та запишіть їх назви;

2) знаками «+» і «-» полюси джерела струму;

3) стрілками напрямок струму в колі.

3. (З бали) Накресліть схему електричного кола (рис. 4). Покажіть стрілками напрямок струму в кожній ділянці кола.

Рис. З

Рис. 4

4. (З бали) Накресліть схему електричного кола, яке містить два дзвінки, що вмикаються одночасно одним ключем, і батарею гальванічних елементів. Учитель може також скористатися посібником [4], КТЗ № 4.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учні вже знають, що для кількісного опису фізичних явищ, властивостей тіл і речовин фізики використовують фізичні величини. На уроці вони дізнаються, за допомогою яких фізичних величин можна кількісно описати процес проходження електричного струму в провіднику.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що таке електричний струм?

2. Які частинки є носіями електричного струму?

3. Як позначають величину електричного заряду?

4. У яких одиницях вона вимірюється?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Сила струму як фізична величина.

2. Одиниця сили струму — ампер.

3. Амперметр як фізичний прилад.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Сила струму як фізична величина

Розпочавши викладання нового матеріалу з аналізу руху електронів у провіднику за відсутності та наявності в ньому електричного поля, учитель підводить учнів до усвідомлення того, що під час руху частинки переносять електричний заряд з однієї точки кола в іншу. Чим більший заряд переноситься за 1 с, тим сильніше проявляються дії електричного струму, інакше кажучи, тим більшою є сила струму в провіднику.

Сила струму — фізична величина, тому учитель пропонує охарактеризувати її за узагальненим планом (див. другий форзац підручника)

Характеристика сили струму як фізичної величини

1) Характеризує електричний струм.

2) Фізична величина, яка чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу.

3) I = .

4) [I] = A (CI), 1A = .

5) Вимірюється за допомогою амперметра.

2. Одиниця сили струму — ампер

Одиниця сили струму названа на честь французького вченого А. Ампера. Ампер — одна з основних одиниць СІ.

На цьому етапі уроку доречно навести коротку довідку щодо біографії Ампера, а також щоб скласти уявлення учнів про те, наскільки великою чи маленькою є сила струму, розглянути рис 27.4.

Знаючи одиницю сили струму, легко одержати означення одиниці електричного заряду в СІ. Оскільки I = , то q = It. Отже, 1 Кл = 1 А ∙ 1 с.

Кулон (Кл) — це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за 1 с при силі струму в провіднику 1 А.

3. Амперметр як фізичний прилад

О Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 4 § 27, після чого учитель демонструє їм амперметр і пропонує охарактеризувати амперметр за планом: 1) призначення; 2) умовне позначення на електричних схемах; 3) правила користування. Під час перевірки складеного опису вчитель демонструє, як амперметр вмикають в електричне коло.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Інтерактивний тест «Так — Ні»

1. Сила струму — це фізична величина, яка чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. (Так.)

2. I = . (Hi.)

3. Одиниця сили струму — Кулон. (Ні.)

4. Сила струму вимірюється амперметром. (Так.)

5. Амперметр вмикають у коло паралельно з тим споживачем, у якому необхідно виміряти силу струму. (Ні.)

VII. Закріплення отриманих знань

ü Виконання вправ

[2]: вправа № 27: завдання № 3 — письмово.

ü  Розв'язування задач під керівництвом учителя

Учитель аналізує умову та розв’язання задачі з пункту 5 § 27 «Учимося розв’язувати задачі», учні оформлюють розв’язання задачі у зошитах.

VIII.  Підбиття підсумків уроку

ü Рефлексія за методом «Капелюшки, що думають»

Учитель користується додатком 2.2.

IX. Домашнє завдання

[2]: § 27; контрольні запитання; вправа № 27: завдання № 1, 2, 4 — письмово.

Цікаві факти подано в електронно му додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити