Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 43. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

Мета: ввести поняття сили електричної напруги, одиницю сили електричної напруги;

розглянути прилад для вимірювання напруги —вольтметр.

Очікувані результати: учні повинні вміти характеризувати напругу як фізичну величину та прилад для її вимірювання — вольтметр, знати правила користування вольтметром.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, демонстраційний вольтметр.

Демонстрація: вольтметр.

Хід уроку

Спостерігати, вивчати, працювати.

М. Фарадей

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє засвоєння теоретичного матеріалу за контрольними запитаннями після § 27. Три учні оформлюють розв’язання задач № 1,2, 4 із вправи № 27 на дошці та коментують їх.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель повідомляє учням, що після вивчення нового матеріалу їм стане зрозумілим фізичний зміст висловів, які досить часто можна почути в повсякденному житті: «Не підходь — висока напруга!», «Знову впала напруга в мережі!», «На яку напругу розрахований цей прилад?», вони дізнаються, що таке напруга і чому на всіх електротехнічних пристроях наводять її значення.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають електричним струмом?

2. Які умови повинні виконуватися для його утворення та підтримання?

3. Яка характеристика струму вам уже відома?

4. Що називають електричним полем?

5. Що називають механічною роботою?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Напруга як фізична величина.

2. Одиниця напруги — вольт.

3. Вольтметр як фізичний прилад.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Напруга як фізична величина

Учитель нагадує учням, що на попередніх уроках було доведено — напрямлений рух вільних заряджених частинок (електричний струм) можливий завдяки дії на ці частинки сили з боку електричного поля. Тобто коли в певній ділянці кола існує струм, то електричне поле виконує роботу. Цю роботу прийнято називати роботою струму. Для характеристики роботи поля, яку може виконати або виконує електричне поле, переміщуючи заряд по даній ділянці кола, введено фізичну величину — електричну напругу.

Учні характеризують напругу як фізичну величину за узагальненим планом (див. останній форзац підручника).

Характеристика напруги як фізичної величини

1) Напруга є характеристикою роботи поля.

2) Фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по ділянці кола.

3) U = .

4) [U] = B (CI). 1B = .

5) Вимірюється за допомогою вольтметра.

Для формування уявлень про сутність електричної напруги можна провести аналогію між електричним струмом та плином води, про яку йдеться в пункті 2 § 27.

2. Одиниця напруги — вольт

Одиницею напруги в СІ є вольт (названа на честь А. Вольти).

1В — це така напруга на ділянці кола, за якої електричне поле виконує роботу 1 Дж, переміщуючи по цій ділянці заряд, що дорівнює 1 Кл: 1В = .

Крім вольта на практиці часто застосовують кратні й частинні одиниці напруги: мікровольт (мкВ), мілівольт (мВ), кіловольт (кВ).

3. Вольтметр як фізичний прилад

ü  Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 3 § 28, потім учитель демонструє їм вольтметр і пропонує охарактеризувати прилад за планом: 1) призначення; 2) умовне позначення на електричних схемах; 3) правила користування. Після перевірки опису учитель демонструє, як вольтметр вмикають в електричне коло.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 28 підручника.

VII. Закріплення отриманих знань

[2]: вправа № 28: завдання №1,2 — письмово.

ü  Розв'язування задач під керівництвом учителя

Учитель аналізує умову та розв’язання задачі з пункту 4 § 28 «Учимося розв’язувати задачі», учні оформлюють розв’язання задачі у зошитах.

VIII.  Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Кошик ключових слів»

Учитель пропонує учням написати на аркуші «ключове питання», за якими будуть перевірені знання учнів на наступному уроці.

IX. Домашнє завдання

[2]: § 28; вправа № 28: завдання № 3,5 — письмово.

Цікаві факти подано в електронному додатку.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити