Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 46. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

Мета: закріпити знання про вимірювання опору провідника методом непрямих вимірювань, удосконалити засвоєні раніше знання шляхом проведення експерименту.

Очікувані результати: учні повинні вміти визначати опір провідника за допомогою амперметра та вольтметра; переконатися на досліді в тому, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому та напруги на його кінцях; проаналізувати отримані результати, зробити висновок.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник або посібник [3]; на кожного учня або групу учнів — джерело струму, резистор, повзунковий реостат, амперметр, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

Хід уроку

Ставити експеримент — це учиняти допит природі.

Р. Бекон

I.  Організаційний етап

II. Актуалізація та коригування опорних знань

ü  Фронтальна бесіда за запитаннями

1. Що називають опором провідника?

2. Як знайти опір провідника методом непрямих вимірювань? Які величини для цього необхідно виміряти?

3. Яких правил слід дотримуватись при підключенні в коло амперметра; вольтметра?

4. Який прилад називають реостатом? Яке його призначення?

5. Чому пересування повзунка реостата змінює силу струму в колі?

III. Осмислення змісту й послідовності застосування практичних дій. Інструктаж із безпеки

Учні звертаються до вказівок до лабораторної роботи № 3 (с. 160 підручника) або можуть скористатися посібником [3].

ü  Запитання до учнів

1. Якою є мета лабораторної роботи?

2. Яке обладнання використовується в ході проведення експерименту?

3. Які вимоги безпеки під час роботи з електричними колами?

4. Як визначити ціну поділки вольтметра; амперметра?

5. Які величини в цій роботі вимірюються, які слід обчислити?

6. Чому, на вашу думку, в ході роботи рекомендується проводити дослід чотири рази, змінюючи силу струму в колі?

IV. Самостійне виконання учнями експериментального завдання

Учні самостійно виконують експериментальне завдання, учитель здійснює загальний контроль над їхньою діяльністю.

V. Узагальнення й систематизація учнями результатів роботи

ü  Бесіда за запитаннями

1. Які результати отримали в роботі? Чи однаковими виявилися значення опору провідника в кожному досліді?

2. Чи залежить опір провідника від сили струму в резисторі та напруги на його кінцях?

3. Які чинники, на вашу думку, вплинули на точність вимірювання? Учитель акцентує увагу учнів на тому, що вони мають зазначити у висновку до лабораторної роботи.

VI. Домашнє завдання

1. [2]: § 29, 30 — повторити.

2. Закінчити оформлення звіту про лабораторну роботу.

3. Виконати завдання: творче та «із зірочкою» (с. 161) — за бажанням.

4. Прочитати опис лабораторної роботи № 4 (с. 168,169).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити