Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 48. Розв'язування задач

Мета: закріпити знання з теми «Послідовне з'єднання провідників», продовжити формування навичок та умінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на співвідношення між загальною силою струму в ділянці та силою струму в кожному провіднику, загальною напругою на ділянці та напругою на кожному провіднику; на обчислення загального опору кола, яке складається з послідовно з'єднаних провідників.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник, посібники [4], [5].

Хід уроку

Розум, який розширив свої межі, ніколи вжене звузиться.

А. Ейнштейн

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням розглянути зміст експериментального завдання

(с. 167) та рис. 5і 6, які його ілюструють, і звертає їхню увагу на таке. Щоб виготовити описаний пристрій, треба вміти розраховувати величини, які є характеристиками кіл із послідовним з’єднанням елементів, а отже, вміти розв’язувати фізичні задачі.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Фронтальна бесіда за запитаннями

1. Назвіть характерні властивості кола, яке складається з послідовно з’єднаних провідників.

2. Якими є співвідношення при послідовному з’єднанні провідників між:

1) загальною силою струму в ділянці та силою струму в кожному провіднику;

2) загальною напругою на ділянці та напругою на кожному провіднику?

3. Як обчислити загальний опір кола, яке складається з послідовно з’єднаних провідників?

IV. Застосування набутих знань

ü  Розв'язування задач

1. Чому дорівнює загальний опір двох послідовно з’єднаних ламп, якщо опір першої лампи дорівнює 300 мОм, а другої — 0,03 кОм?

Розв’язання (усно)

R1 = 300 мОм = 0,3 Ом; R2 = 0,03 кОм = 30 Ом.

Якщо ділянка кола складається з кількох послідовно з’єднаних провідників, загальний опір ділянки: R = R1 + R2; R = 0,3 Ом + 30 Ом = 30,3 Ом. Відповідь: R = 30,3 Ом.

2. Як зміняться показання вольтметра і амперметра (див. рисунок), якщо повзунок реостата перемістити із крайнього правого положення в крайнє ліве?

Розв’язання

Переміщуючи повзунок реостата із крайнього правого положення в крайнє ліве, зменшують довжину І ділянки обмотки, якою проходить струм. Оскільки R = p, то опір реостата так само зменшується, а це приводить до збільшення сили струму в колі. Покази амперметра збільшаться, оскільки реостат і резистор з’єднані послідовно, отже, загальна сила струму в колі та сила струму в кожному провіднику однакові. Оскільки сила струму через резистор збільшиться, то і напруга, яку показує вольтметр, також стане більшою, адже між силою струму та напругою існує прямопропорційна залежність: U = IR .

Відповідь: покази обох приладів збільшаться.

3. Ялинкова гірлянда складається з лампочок опором 20 Ом кожна, розрахованих на силу струму 0,3 А. Скільки таких лампочок треба з’єднати послідовно в гірлянду, щоб її можна було підключити до мережі з напругою 220 В?

Розв’язання

За законом Ома для ділянки кола І = .

Отже, U = IR , де R — загальний опір кола.

Загальний опір послідовно з’єднаних провідників, які мають однаковий опір, дорівнює R = n ∙ R1.

Таким чином, U = InR1 ; n =  : [n] =  =  = 1; N =  = 36.

Відповідь: n = 36.

4. Обчисліть загальний опір кола, що складається з електричної лампи з опором 10 Ом, реостата з опором 12 Ом і мідних проводів завдовжки 5 м і з площею поперечного перерізу 0,5 мм2, з’єднаних послідовно. Чому дорівнюватиме сила струму в такому колі, якщо його підключити під напругу 6 В?

Розв’язання

Якщо ділянка кола складається з кількох послідовно з’єднаних провідників, загальний опір ділянки дорівнює сумі опорів окремих провідників: лампи, реостата та проводів: R = R1 + R2  +R3.

R3 = P ; R = R1 + R2 + P;

[R] = ОМ + ОМ +  ∙  = ОМ;

R =10 + 12 + 0,017 ∙  = 22,17 (Ом).

Із закону Ома для ділянки кола: І =  : [I]  = А; I =  = 0,27 (A).

Відповідь: R = 22,17 Ом, І = 0,27 А.

5. [2]: вправа № 31: завдання № 5.

Розв’язання

Ділянка кола складається з трьох послідовно з’єднаних резисторів (див. рисунок), тож сила струму в усій ділянці кола та в усіх провідниках однакова: I = I1 = I2 = I3 .

Із закону Ома для ділянки кола: І2 =  : [I]  = А; I2 =  = 0,2 (A).

Отже, I = 0,2 А.

U =IR, де R — загальний опір ділянки кола. Оскільки ділянка кола складається з трьох послідовно з’єднаних резисторів, загальний опір ділянки дорівнює: R = R1 + R2 + R3 .

U = IR = I(R+ R+ R3); U = 0,2 (5 + 8 + 15) = 5,6 (В).

Відповідь: I = 0,2 A, U = 5,6 В.

Учитель може також скористатися посібником [4], ПТ № 5 або CP № 6, посібником [5].

V. Підбиття підсумків уроку

ü Рефлексія за методом «Сходинки успіху»

Учитель користується додатком 2.7.

VI.  Домашнє завдання [2]: § 31 — повторити; вправа № 31: завдання № 2 (усно), №3,4,6 — письмово.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити