Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

Мета: дати уявлення про причини теплового розширення тіл у різних агрегатних станах з точки зору молекулярно-кінетичної теорії, охарактеризувати теплове розширення, показати його застосування в техніці.

Очікувані результати: учні повинні вміти пояснювати причину теплового розширення тіл із точки зору молекулярно-кінетичної теорії, наводити приклади на підтвердження теплового розширення тіл у різних агрегатних станах, приклади застосування теплового розширення в техніці.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, колба, закоркована пробкою з трубкою, посудина з водою, прилад для демонстрації теплового розширення твердих тіл.

Досліди: теплове розширення повітря в колбі й твердого тіла під час нагрівання.

Хід уроку

Тепло і холод — це дві руки природи, якими вона дає майже все.

Ф. Бекон

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірка виконання завдання № 6 вправи № 1 здійснюється письмово, завдань № 2-4 та експериментального завдання — усно.

ü  Метод «Діаграма Ейлера — Вена»

Учні порівнюють термометри для вимірювання температури повітря на вулиці та в кімнаті за діаграмою Ейлера — Вена.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель просить учнів навести приклади випадків, коли за різних температур довжини чи об’єми одних і тих самих тіл є різними, та пропонує з’ясувати чому.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Із яких частинок складаються речовини?

2. Що називають тепловим рухом частинок речовини?

3. Який фізичний зміст поняття «температура»?

4. Які тіла називають макроскопічними?

5. Які геометричні характеристики мають макроскопічні тіла?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Теплове розширення тіл і його причина.

2. Характеристика теплового розширення.

3. Теплове розширення в природі й техніці.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Теплове розширення тіл і його причина

На етапі мотивації навчальної діяльності було з’ясовано, що зазвичай тверді тіла, рідини й гази під час нагрівання розширюються, а під час охолодження — стискуються.

Учитель проводить досліди, які демонструють теплове розширення повітря в колбі (рис. 2.1) та теплове розширення твердого тіла — металевої кулі (рис. 2.3). Учні аналізують рис. 2.2.

ü  Запитання до учнів

1. У чому нас переконують ці досліди?

2. Спробуйте пояснити теплове розширення з точки молекулярно-кінетичної теорії.

Учитель підводить учнів до висновку: зі збільшенням температури збільшується швидкість руху частинок речовини, в результаті чого збільшується середня відстань між частинками і, відповідно, збільшується об’єм тіла, і навпаки: зі зниженням температури тіла рух частинок стає повільнішім, міжмолекулярні проміжки зменшуються і зменшується об’єм тіла.

2. Характеристика теплового розширення

Учитель повідомляє учням, що під час нагрівання на ту саму температуру не всі тіла розширюються однаково. Дослідним шляхом з’ясовано, що тверді тіла та рідини розширюються набагато менше, ніж гази. Крім того, теплове розширення тіла залежить від речовини, з якої це тіло виготовлено.

Далі доцільно зупинитись на аномальному розширенні води, чавуна та деяких інших речовин та обговорити зучнями проблемне питання (с. 13 підручника).

3. Теплове розширення в природі та техніці

ü Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з матеріалом пункту 4 § 2 підручника [2], наводять приклади застосування теплового розширення в техніці, визначають його роль у природі.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу. Закріплення отриманих знань

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповідь на контрольні запитання (с. 14).

Якщо є можливість, учитель пропонує учням переглянути відеоролик і пояснити спостережуване явище.

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 2: завдання № 2-4 — усно.

VII. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Капелюшки, що думають»

Учитель користується додатком 2.2.

VIII. Домашнє завдання

[2]: § 2; контрольні запитання; вправа № 2: завдання № 5, 6 — усно; експериментальне завдання № 2 (с. 15) — за бажанням.

Цікаві факти подано в електронно му додатку.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити