Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 52. Контрольна робота № З

Мета: оцінити знання й уміння учнів із теми «Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм. Частина І. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм», виявити прогалини в знаннях учнів для подальшого їх усунення.

Тип уроку: контроль та корекція навчальних досягнень учнів.

Наочність і обладнання: картки з завданнями контрольної роботи або посібник [3] — на кожного учня.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель інструктує учнів щодо типів завдань контрольної роботи, правил їх оформлення, розподілу часу на роботу.

II. Перевірка знань, умінь і навичок учнів

Учні самостійно працюють над завданнями.

На цьому етапі можна також скористатися посібником [3], КР № 3.

III. Домашнє завдання

[2]: § 19-32 — повторити.

ü  Текст контрольної роботи № З

Варіант 1

Початковий рівень (3 бали)

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Натерту графітом маленьку повітряну кульку, яка висить на шовковій нитці (див. рисунок), піднесли до позитивно зарядженої пластинки. Який заряд має кулька?

А Позитивний

Б Негативний

В Нейтральний

2. Як зміниться сила взаємодії між двома зарядами, якщо величина одного з зарядів зменшиться вдвічі?

А Збільшиться вдвічі

Б Зменшиться вдвічі

В Не зміниться

3. Електричним струмом називають:

А заряд, який проходить через поперечний переріз провідника

Б властивість провідників передавати накопичений заряд іншим провідникам

В впорядкований рух заряджених частинок

Середній рівень (2 бали)

4. Накресліть схему електричного кола, яке складається з гальванічного елемента, ключа і паралельно з’єднаних електричного дзвінка та резистора. Стрілками позначте напрям струму в колі.

Достатній рівень (4 бали )

5. Заряд тіла +6,4 ∙ 10-19 Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд? Під час електризації тіло приєднало чи віддало електрони? Відповідь поясніть. (qе = -1,6 ∙ 10-19Кл.)

6. У нагрівальному елементі електочайника сила струму дорівнює 4 А за напруги 120 В. Знайдіть питомий опір матеріалу, з якого виготовлено обмотку, якщо довжина поперечного перерізу дроту дорівнює 0,24 мм2, а довжина — 18 м. Відповідь надайте у .

Високий рівень (3 бали)

7. Знайдіть силу струму та напругу в резисторі 2 (див. рисунок), якщо R1 = 20 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 60 Ом, а вольтметр показує 48 В. Відповідь поясніть.

Варіант 2

Початковий рівень (3 бали)

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Натерту графітом маленьку повітряну кульку, яка висить на шовковій нитці (див. рисунок), зарядили позитивно і піднесли до зарядженої пластинки. Який знак заряду має пластинка?

А Позитивний                 

Б Негативний

В Нейтральний

2. Як зміниться сила взаємодії між двома зарядами, якщо величина одного з зарядів збільшиться вдвічі?

А Збільшиться вдвічі

Б Зменшиться вдвічі

В Не зміниться

3. За напрямок електричного струму прийнято:

А рух заряджених частинок від полюса «-» до полюса «+»

Б напрям руху позитивно заряджених частинок або напрям, протилежний до напряму руху негативно заряджених частинок

В напрям руху негативно заряджених частинок або напрям, протилежний до напряму руху позитивно заряджених частинок

Середній рівень (2 бали)

4. Накресліть схему електричного кола, яке складається з гальванічного елемента, ключа та послідовно з’єднаних електричної лампи та реостата. Стрілками позначте напрям струму в колі.

Достатній рівень (4 бали)

5. Заряд тіла + 9,6 ∙ 10-19 Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд. Під час електризації тіло приєднало чи віддало електрони? Відповідь поясніть. (qе = -1,6 ∙ 10-19Кл.)

6. Скільки метрів нікелінового дроту площею поперечного перерізу 0,1 ммпотрібно взяти для виготовлення спіралі електронагрівача, якщо за напруги 220 В сила струму в ньому дорівнює 4 А? Для нікеліну питомий опір становить 0,4 .

Високий рівень (3 бали)

7. Знайдіть силу струму та напругу у резисторі 3 (див. рисунок), якщо R1 = 12 Oм, R= 80м, R3 = 20 Ом. Покази вольтметра 4 В. Відповідь поясніть. Відповіді.

Варіант 1. 1. Б. 2. Б. 3. В. 5. Віддало. 0,4 .

6. 1,6 А, 48 В.

Варіант 2. 1. А. 2. А. 3. Б. 5. Приєднало. 13,75 м. 6. 70,5 А, 10 В.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити