Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина II. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Урок 53. Робота і потужність електричного струму

Мета: увести поняття роботи та потужності електричного струму як фізичних величин. Очікувані результати: учні повинні вміти характеризувати роботу та потужність електричного струму за планом характеристики фізичної величини; знімати покази з електролічильника, знати, як розрахувати вартість електроенергії; розрізняти номінальну та фактичну потужності.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: підручник, картки для інтерактивного тесту «Так — Ні» — на кожного учня; електролічильник; для складання електричного кола — джерело струму, електрична лампа, ключ, демонстраційний вольтметр та амперметр, електронний годинник

Дослід: вимірювання роботи електричного струму, який проходить через електричну лампу за певний час.

Демонстрація: електролічильник.

Хід уроку

Та вся сучасна цивілізація на електриці стоїть.

Д. Глуховський «Метро 2034»

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель звертається до учнів із запитаннями: чи всі бачили електролічильник; хто хоч раз знімав його покази; як ви гадаєте, яку фізичну величину вимірює цей прилад? Вислухавши припущення учнів, повідомляє, що всі відповіді вони знайдуть у ході вивчення матеріалу уроку.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають електричним струмом?

2. Які умови повинні виконуватись для його появи та існування?

3. Які фізичні величини характеризують проходження струму в ділянці кола?

4. Дайте означення електричної напруги, назвіть її одиниці в СІ.

5. Дайте означення сили струму, назвіть її одиниці в СІ.

(Учитель нагадує учням, що з курсу фізики 7 класу їм відомі поняття механічної роботи та потужності.)

6. Що називається механічною роботою? Які її одиниці в СІ?

7. Що характеризує потужність?

8. Яким співвідношенням (формулою) потужність пов’язана з роботою? Які одиниці потужності в СІ?

IV. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Робота електричного струму як фізична величина.

2. Потужність електричного струму як фізична величина.

3. Номінальна та фактична потужність.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Робота електричного струму як фізична величина

Викладання нового матеріалу доречно розпочати з демонстрації електролічильника. Учитель звертає увагу учнів на рис. 33.1, навчає їх знімати покази приладу. Слід, аналізуючи одиниці фізичної величини, яка вимірюється електролічильником (п. 1 § 33), привести учнів до розуміння, що електролічильник — це прилад для прямого вимірювання роботи струму. Корисно ознайомити учнів із сучасним тарифом сплати за електроенергію в Україні.

Якщо в учнів є доступ до мережі Інтернет, можна порекомендувати їм зайти на сайт відповідної організації (наприклад, учням міста Києва — на сайт «Київенерго», міста Харкова — «Харківенерго» тощо) та знайти тарифікацію електроенергії для різних споживачів. Такі навички стануть учням в нагоді в майбутньому.

Шляхом висновків, опираючись на розуміння змісту напруги та сили струму, слід довести, що роботу можна обчислити за формулою А = Ult.

Учитель проводить демонстраційний дослід, який дозволяє виміряти методом непрямих вимірювань роботу електричного струму, що проходить через електричну лампу за певний час (рис. 33.2); учні обчислюють роботу електричного струму за 30 с.

Як підсумок учні мають охарактеризувати роботу електричного струму як фізичну величину (див. другий форзац підручника).

Характеристика роботи електричного струму як фізичної величини

1) Є характеристикою (мірою) перетворення електричної енергії в інші види енергії в електричному колі.

2) Фізична величина, яка дорівнює добутку напруги на ділянці кола, сили струму в ній та часу проходження струму цією ділянкою.

3) A = UIt.

4) [А] = Дж (СІ), Дж = В ∙ А ∙ с.

5) Вимірюється електролічильником або визначається методом непрямих вимірювань.

2. Потужність електричного струму як фізична величина

Характеристика потужності електричного струму як фізичної величини

1) Характеризує швидкість виконання роботи електричним струмом.

2) Фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи струму до часу, за який цю роботу виконано.

3) Р = . Оскільки A = UIt, то P = UI.

4) [Р] = Вт (СІ) Вт = .

5) Вимірюється ватметром або визначається методом непрямих вимірювань.

3. Фактична та номінальна потужність

ü  Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 4 § 33.

Запитання до учнів

1. Яку потужність визначаємо, вимірюючи потужність струму cпоживачів?

2. Як називають потужність, яку зазначено в паспорті електропристрою (або на пристрої)?

3. Чому значення фактичної та номінальної потужностей споживача можуть відрізнятися?

4. Як обчислити загальну фактичну потужність струму в усьому колі за будь-якого з’єднання споживачів?

5. Зверніться до рис. 33.1. Hа лічильнику є значення ще двох фізичних величин: 220 В; 15 А. Що показують ці значення? Використовуючи їх, розрахуйте потужність споживачів, які можна підключити через цей електролічильник.

V. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Інтерактивний тест «Так — Ні»

1. Електролічильник — це прилад для прямого вимірювання роботи струму. (Так.)

2. 1 кВт ∙ год = 1 Дж. (Ні.)

3. Робота електричного струму є характеристикою (мірою) перетворення електричної енергії в інші види енергії в електричному колі. (Так.)

4. Робота електричного струму — фізична величина, яка дорівнює добутку напруги на ділянці кола та сили струму в ній: A = UI. (Ні.)

5. Потужність електричного струму характеризує швидкість виконання роботи електричним струмом. (Так.)

6. Потужність електричного струму— фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи струму до часу, за який цю роботу виконано: Р = .(Так.)

7. Одиниця потужності в СІ — вольт. (Ні.)

8. Вимірюючи потужність струму в споживачі, ми визначаємо його номінальну потужність. (Ні.)

9. Значення фактичної та номінальної потужностей споживача можуть відрізнятися. (Так.)

VI. Закріплення отриманих знань

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 33: завдання № 1 — усно, завдання № 4 (а) — письмово.

VII. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Капелюшки, що думають»

Учитель користується додатком 2.2.

VIII.  Домашнє завдання

1. [2]: § 33; контрольні запитання.

2. Проаналізувати задачі № 1 і 2 із пункту 5 «Учимося розв’язувати задачі» (§ 33) і оформити їх розв’язання у зошитах.

3. Експериментальне завдання (с. 185) — письмово на окремому аркуші (завдання на тиждень).

4. Ознайомитися з інформацією за рубрикою «Фізика і техніка в Україні» (с. 185).

Цікаві факти подано в електронно му додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити