Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина II. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Урок 54. Розв'язування задач

Мета: закріпити знання з теми «Робота і потужність електричного струму»; продовжити формування навичок та умінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування формули для обчислення роботи та потужності електричного струму, комбіновані задачі.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок

Наочність і обладнання: підручник.

Хід уроку

Будь-які перешкоди долають наполегливістю.

Л. да Вінчі

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель застосовує метод «Парад розумних думок» і пропонує учням на свій розсуд закінчити вислів Леонардо да Вінчі, взятий за епіграф уроку. Вислухавши думки учнів, озвучує оригінальний варіант і просить прокоментувати його, виходячи з теми уроку — розв’язування фізичних задач.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають роботою струму? Наведіть формулу для її обчислення, назвіть одиниці в СІ.

2. Що називають потужністю струму? Наведіть формули для її обчислення, назвіть одиниці потужності в СІ.

3. Сформулюйте закон Ома, запишіть його математичний вираз.

4. Як обчислити ККД двигуна?

IV. Застосування набутих знань

ü  Колективне розв'язування задач під керівництвом учителя

Слід з’ясувати, як учні зрозуміли розв’язання задач № 1 і 2 з пункту 5 §33 «Учимося розв’язувати задачі». (Розв’язання задач записано на дошці, учні коментують його.)

ü  Розв’язування задач

1. Ялинкова гірлянда складається з певної кількості однакових лампочок, з’єднаних послідовно. Як зміниться потужність, що споживається гірляндою, якщо до неї послідовно додати декілька лампочок?

Розв’язання

Якщо до гірлянди послідовно додати декілька лампочок, загальний опір збільшиться. Згідно з формулою P =  споживана потужність зменшиться.

2. Як зміниться потужність електричного струму, що споживає спіраль електроплитки, якщо після ремонту спіраль скоротили?

Розв’язання

Якщо спіраль скоротити, загальний опір зменшиться, оскільки R =p. Згідно з формулою Р =  споживана потужність збільшиться.

3. Під час спалаху блискавки за 0,001с в атмосферу виділяється 18 ∙ 10кДж енергії. Обчисліть, скільки часу зміг би працювати, використовуючи цю енергію, електродвигун піднімального крана. Напруга дорівнює 360 В, сила струму в двигуні — 50 А.

СІ

А= 18 ∙ 108Дж

Розв’язання

За умовою задачі А= А2;

A= A2 = UIt; t = ;

[t] =  =  = с; t =  = 1 ∙ 105 (c) = 27,8 (год).

Відповідь: t = 27,8 год.

4.    Яку роботу виконує двигун електричного міксера за 2 хв, якщо за напруги 220 В сила струму в обмотці двигуна дорівнює 0,5 А? ККД двигуна становить 76 %. Якою є потужність міксера?

СІ

t = 120 с

η = 0,76

Розв’язання

ККД двигуна міксера можна виразити формулою η = , де Акор — робота, яку виконує двигун приладу, A = UIt — робота електричного струму.

η = ;

Акор=ηUIt ; [Акор] = В ∙ А ∙ с = Дж.

Акор = 0,76 ∙ 220 ∙ 0,5 ∙ 120 = 10 032 (Дж) ≈ 10 (кДж).

P = UI; [Р] = В ∙ А = Вт; Р = 220 ∙ 065 = 110 (Вт).

Відповідь: Акор = 10кДж, Р = 110 Вт.

V. Підбиття підсумків

ü  Рефлексія за методом «Ключові слова»

Учитель пропонує учням навести три «ключових» слова — назви фізичних величин, приладів тощо, що відображають найважливіші, на їхній погляд, фізичні поняття, про які учні отримали знання на уроці, пояснюють свій вибір (додаток 1.7).

VI. Домашнє завдання

[2]: § 33 — повторити; вправа № 33: завдання № 4 (б), 5 — письмово, завдання № 7 — письмово (оформити на тому самому аркуші, що й експериментальне завдання, запропоноване додому на попередньому уроці).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити