Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина II. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Урок 58. Електричний струм у рідинах

Мета: з'ясувати природу електричного струму в електролітах, увести поняття електролізу, сформулювати закон електролізу Фарадея.

Очікувані результати: учні повинні розуміти поняття електричного диполя, зміст електролітичної дисоціації, пояснювати природу струму в електролітах, давати визначення електролізу, формулювати та записувати формулу закону Фарадея.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, модель кристалічної ґратки кухонної солі.

Хід уроку

Ніколи з часів Галілея світ не бачив стільки вражаючих і різносторонніх відкриттів, що вийшли з однієї голови, і навряд скоро побачить другого Фарадея.

О. Столєтов

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

ü  Метод «Кошик ключових слів»

Учитель дістає з «кошика» (умовного чи справжнього) аркуші із запитаннями, які учні записували на попередньому уроці, і читає класу. Краще зміст «кошика» заздалегідь перевірити, щоб уникнути повторень.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель сформулює проблемне питання: дистильована вода — діелектрик, адже в ній майже немає вільних заряджених частинок; діелектриком є й кухонна сіль. Однак якщо дрібку кухонної солі кинути в дистильовану воду, то отриманий розчин добре проводитиме струм. Чому це так? Звідки в розчині взялися вільні частинки, які мають електричний заряд?

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Яку будову мають рідини?

2. Як рухаються та взаємодіють частинки в них?

3. Що таке йони? Як утворюються позитивні та негативні йони?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Електроліти. Електролітична дисоціація.

2. Природа електричного струму в електролітах.

3. Електроліз.

4. Закон електролізу — закон Фарадея.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Електроліти. Електролітична дисоціація

ü Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 1 § 37.

Запитання до учнів

1. Прокоментуйте будову кристалічних речовин на прикладі кристалічної ґратки кухонної солі (на моделі або за рис. 37.1).

2. Поясніть, як відбувається процес розпаду речовин на йони на прикладі розпаду кухонної солі.

3. Що таке електролітична дисоціація? Яке походження цього терміна?

4. Чому внаслідок електролітичної дисоціації розчин починає проводити струм?

5. Що таке електроліти? Які речовини до них належать?

2. Природа електричного струму в електролітах

Учитель пропонує проаналізувати схему дослідження електричного струму в рідинах (рис. 37.4), пояснює механізм такого струму (пункт 2 § 37). У процесі пояснення повинні бути сформовані знання щодо таких понять.

1. Електроди, що з’єднані з різними полюсами джерела струму, називають анодом і катодом.

2. Електричний струм в електролітах являє собою напрямлений рух позитивних і негативних йонів.

3. Електроліти — це тверді або рідкі речовини, які мають йонну провідність.

4. Зі збільшенням температури опір електроліту зменшується.

3. Електроліз

Слід звернути увагу учнів на те, що проходження електричного струму через електроліт (на відміну від проходження струму через метал) характеризується тим, що відбувається перенесення хімічних складових електроліту, й ті виділяються на електродах — осідають у вигляді твердого шару або виділяються в газоподібному стані. Учитель пояснює це на прикладі процесу пропускання струму через водний розчин купрум(ІІ) хлориду (пункт 2 § 37, рис. 37.4, 37.5).

Далі учитель наводить означення електролізу як процесу виділяння речовин на електродах, пов’язаного з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму.

4. Закон електролізу—закон Фарадея

Явище електролізу вперше докладно вивчив англійський фізик М. Фарадей. Він сформулював закон, який згодом був названий законом електролізу, або законом Фарадея.

Закон електролізу, або закон Фарадея: маса речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду, який пройшов через електроліт: m = kg, де m — маса речовини; q — значення електричного заряду; k — електрохімічний еквівалент.

Учитель пропонує учням розглянути фізичний зміст електрохімічного еквіваленту: електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі певної речовини, яка виділяється на електроді внаслідок проходження через електроліт заряду 1 Кл.

Одиниця електрохімічного еквіваленту в СІ— кілограм на кулон: [k] = .

Слід наголосити, що дана величина — таблична (табл. 8 Додатка), та звернути увагу на те, що закон електролізу можна записати також у такому вигляді: m = klt , дe m — маса речовини; k — електрохімічний еквівалент; І — сила струму в електроліті; t — час, протягом якого тривав електроліз.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 37.

VII. Закріплення отриманих знань

ü  Виконання вправ

[2]: вправа №37: завдання № 1-3 — усно.

VIII.  Підбиття підсумків уроку

ü  Завдання класу

Учитель пропонує учням на прикладі матеріалу уроку продемонструвати зв’язок таких шкільних дисциплін як фізика, хімія, математика.

IX. Домашнє завдання

[2]: § 37; підготуватися до фізичного диктанту за матеріалом § 37; вправа № 37: завдання № 7 — письмово (буде перевірено через один урок).

Цікаві факти подано в електронно му додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити