Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 3. Внутрішня енергія

Мета: увести поняття внутрішньої енергії тіла як суми кінетичної енергії руху молекул і потенціальної енергії їх взаємодії, з'ясувати, від чого залежить внутрішня енергія тіла.

Очікувані результати: учні повинні розуміти фізичний зміст поняття внутрішньої енергії, називати, від чого залежить внутрішня енергія, порівнювати її з механічною енергією.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [5], пластилінова кулька, металева кулька та металева пластина (бажано свинцеві); зображення смайлів для рефлексії «Мій настрій на уроці».

Досліди: падіння пластилінової кульки з деякої висоти, падіння металевої кульки на металеву пластину.

Хід уроку

І все таки вони (молекули) рухаються!

Л. Больцман

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє теоретичні знання учнів за контрольними запитаннями (§ 2), перевірка виконання завдань №5,6 вправи № 2 здійснюється усно.

На цьому етапі можна перевірити знання учнів, скориставшись посібником [3], СР № 1.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням проаналізувати з точки зору закону збереження і перетворення енергії типову фразу, пов’язану з космічними дослідженнями: «Супутник увійшов в атмосферу Землі й припинив своє існування». А потім підводить учнів до усвідомлення наявності усередині речовин енергії, яка називається внутрішньою і буде вивчатися на уроці.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ).

2. Дайте означення теплового руху частинок речовини.

3. Поясніть, чим тепловий рух відрізняється від механічного.

4. Назвіть види механічної енергії.

5. Сформулюйте закон збереження механічної енергії.

6. Вставте пропущені слова у речення.

1) Молекули будь-якої речовини рухаються, а отже, мають ... енергію.

2) Молекули будь-якої речовини ..., а отже, мають потенціальну енергію.

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Поняття внутрішньої енергії.

2. Від чого залежить внутрішня енергія тіла.

3. Порівняння внутрішньої і механічної енергій тіла.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Поняття внутрішньої енергії

Учитель проводить досліди, в ході яких пластилінова та металева кульки падають на металеву пластину. Учні з’ясовують, що внаслідок падіння пластилінова кулька деформувалася, а металева кулька нагрілася.

Обговоривши дослід із точки зору перетворення енергії, слід спростувати начебто «порушення» закону збереження енергії у досліджуваному процесі.

Шляхом евристичної бесіди учитель підводить учнів до висновку, що механічна енергія кульок не зникла, а перейшла у так звану внутрішню енергію. Ця енергія пов’язана з рухом і взаємодією частинок, з яких складається тіло.

Сумарну енергію руху та взаємодії всіх частинок, з яких складається тіло, називають внутрішньою енергією.

Одиницею внутрішньої енергії в СІ є джоуль (Дж).

Учитель пропонує учням обговорити проблемне питання (с. 16 підручника).

2. Від чого залежить внутрішня енергія тіла

Скориставшись основними положеннями МКТ та проаналізувавши рис. 3.3 підручника, учні мають встановити, від чого залежить внутрішня енергія тіла.

Учитель підводить учнів до висновку: внутрішня енергія тіла залежить від температури та агрегатного стану речовини.

3. Порівняння внутрішньої і механічної енергій тіла

ü Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 3 § 3.

ü  Метод «Діаграма Ейлера — Вена»

Учні письмово порівнюють внутрішню й механічну енергії за допомогою діаграми Ейлера — Вена.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 3.

VII. Закріплення отриманих знань

ü  Розв'язування задач

1. Як зміниться внутрішня енергія цеглини, якщо її занурити в гарячу воду; підняти з першого поверху на другий? (Відповідь. Під час занурення у гарячу воду внутрішня енергія цеглини збільшиться; при піднятті з першого поверху на другий — не зміниться.)

2. У склянку з гарячою водою занурили металеву кульку. Чи змінилася кінетична енергія молекул кульки; потенціальна? Якщо змінилася, то як саме? (Відповідь. Кінетична енергія молекул кульки збільшиться, бо збільшиться температура кульки; потенціальна фактично не зміниться.)

3. Зі стола взяли велику та малу сталеві кульки і занурили в окріп. Як зміниться внутрішня енергія кульок? Чи на однакове значення вона зміниться? (Відповідь. Внутрішня енергія обох кульок зросте; внутрішня енергія великої кульки зросте більше.)

4. Ванна з водою кімнатної температури має значно більшу внутрішню енергію, ніж чайна ложка, яку помістили в чашку з гарячим чаєм. У якому напрямку буде відбуватися теплообмін, якщо ложку занурити у ванну? (Відповідь. Якщо ложку занурити у ванну, теплообмін буде відбуватися від ложки до води, адже він іде від тіла з більшою температурою до тіла з меншою.)

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 3: завдання № 1,3 — усно; завдання № 5 — письмово.

На цьому етапі уроку можна скористатися також посібником [5].

VIII.  Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Мій настрій на уроці»

Учитель користується додатком 2.3 (варіант 2).

IX. Домашнє завдання

[ 2]: § 1-3; вправа № 3: завдання № 1-4 — усно.

Цікаві факти подано в електронно му додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити