Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина II. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Урок 59. Розв'язування задач

Мета: закріпити знання з теми «Електричний струм в рідинах», продовжити формування навичок та умінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання. Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування закону електролізу Фарадея, комбіновані задачі.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [5].

Хід уроку

Чим більше у мене справ, тим більше я вчуся.

М. Фарадей

I. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

ü  Метод «Парад розумних думок»

Учитель пропонує учням прокоментувати вислів Майкла Фарадея, взятий за епіграф до уроку, з точки зору розв’язування задач.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Фізичний диктант «Закінчи речення»

1. Розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають... (електролітичною дисоціацією).

2. У результаті дисоціації в розчині з’являються вільні заряджені частинки... (позитивні і негативні йони).

3. Електрод, з’єднаний із позитивним полюсом джерела струму, називають... (анодом).

4. Електрод, з’єднаний із негативним полюсом джерела струму, називають... (катодом).

5. Напрямлений рух позитивних і негативних йонів — це... (електричний струм в електролітах).

6. Електроліти — це тверді або рідкі речовини, які мають йонну... (провідність).

7. Йони, які рухаються до позитивного електрода під час проходження струму через електроліт, називаються... (аніонами).

8. Зі зменшенням температури опір електроліту... (збільшується).

9. Процес виділення речовин на електродах, пов’язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму, називають... (електролізом).

IV. Застосування набутих знань

ü  Розв'язування задач

1. Hа рисунку зображено три електролітичні ванни. В якій ванні на катоді виділиться найбільша кількість міді; у скільки разів більша?

(Відповідь: у ванні 3, удвічі більша, ніж в інших ваннах. У хімічній сполуці СuСІ мідь одновалентна (на відміну від двох інших), тож удвічі більше йонів міді осяде на електроді під час проходження струму через електроліт.)

2. Під час електролізу на катоді за 10 хв виділилося 0,297 г міді (II). Амперметр при цьому показав силу струму 1,5 А. Чи є правильними покази амперметра?

СІ

t = 600с

Розв'язання

M = kIt; I = ; [I] =  =  = А;

I =  =  = 1,5 (A).

Отже, І = Iа.

Відповідь: покази амперметра є правильними.

3. Визначте масу срібла, яке виділилося на катоді під час електролізу азотнокислого срібла за 1 год, якщо до ванни підведено напругу 1,2 В, а опір ванни дорівнює 5 Ом.

СІ

t = 3600 с

Розв’язання

m=klt : I = ; m = .

[m] =  = ;

Ь =  =  = 0,95 (г).

Відповідь: m = 0,95 г.

4. Скільки на алюмінієвому заводі витрачається електроенергії на одержання кожної тонни алюмінію? Електроліз проходить за 850 В, а ККД установки становить 80 %.

СІ

m = 1000 кг

n = 0,8

Розв’язання

η = ; Акор = UIt; m = kIt I = .

Aкор = Ut = U; Aпов =  = ;

пов] =  = В ∙ Кл = Дж;

Апов =  = 11425 ∙ 109 (Дж).

Відповідь: Aпов = 11425 ∙ 109 Дж.

ü  Розв'язування задач під керівництвом учителя

На дошці записано розв’язання задачі з пункту 5 «Учимося розв’язувати задачі» § 38. Учитель з учнями аналізує умову та розв’язання задачі, учні оформлюють її розв’язання в зошитах.

V. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Закінчи речення»

Учитель користується додатком 2.4.

VI. Домашнє завдання

1. [2]: § 37 — повторити; вправа № 37: завдання № 4, 5 — письмово або завдання № 5, 6 — письмово (на вибір).

2. Проаналізувати та оформити в зошиті розв’язання задачі з пункту 5 «Учимося розв’язувати задачі» § 37.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити