Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина II. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Урок 64. Контрольна робота № 4

Мета: оцінити знання й уміння учнів із теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина II. Робота і потужність електричного струму. Електричний струму різних середовищах», виявити прогалини в знаннях учнів для подальшого їх усунення.

Тип уроку: контроль і корекція навчальних досягнень учнів.

Наочність і обладнання: картки з завданнями або посібник [3] — на кожного учня.

Хід уроку

I.  Організаційний етап

Учитель інструктує учнів щодо типів завдань контрольної роботи, правил їх оформлення, розподілу часу на роботу.

II. Перевірка знань, умінь і навичок

Учні самостійно працюють над завданнями.

На цьому етапі можна також скористатися посібником [3], КР № 4.

III. Домашнє завдання

1. [2]: §33-40 — повторити.

2. Підготуватися до захисту навчальних проектів.

ü  Текст контрольної роботи №4

Варіант 1

Початковий рівень (3 бали)

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Опір металевих провідників:

А зростає з підвищенням температури

Б зменшується під дією світла

В не залежить від зміни температури

Г немає правильної відповіді

2. Метод отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають:

А електролітичною дисоціацією

Б гальванопластикою

В рафінуванням                  

Г гальваностегією

3. Визначте тип газового розряду, поданого на рисунку.

А Тліючий

Б Іскровий

В Дуговий

Г Коронний

Середній рівень (2 бали)

4. Установіть відповідність між фізичною величиною і формулою для її обчислення.

1 Потужність струму

2 Напруга

3 Робота струму

4 Сила струму

А U ∙ I ∙ t

Б p ∙ 

В 

Г 

Д U ∙ I

Достатній рівень (4 бали )

5. Яку роботу щосекунди виконує двигун електродриля, якщо за напруги 220 В сила струму в ньому дорівнює 4 А?

6. Два резистори опорами 10 Ом і 20 Ом, з’єднані паралельно, приєднали до джерела струму, напруга на затискачах якого становить 40 В. Скільки теплоти виділиться в обох резисторах за 30 с?

Високий рівень (3 бали)

7. Нікелювання металевої пластини площею 30 см2 тривало протягом 500 с за сили струму 0,9 А. Знайдіть товщину шару нікелю на пластині. Електрохімічний еквівалент нікелю 3 ∙ 10-7 , густина 9 ∙ 10.

Варіант 2

Початковий рівень (3 бали)

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Опір електролітів:

А зростає з підвищенням температури

Б зменшується під дією світла

В зменшується в разі підвищення температури

Г немає правильної відповіді

2. Електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металу називають:

А рафінуванням

Б гальванопластикою

В електролітичною дисоціацією

Г гальваностегією

3. Визначте тип газового розряду, поданого на рисунку.

А Іскровий

Б Коронний

В Дуговий

Г Тліючий

Середній рівень (2 бали)

4. Установіть відповідність між фізичною величиною та її одиницею.

1 Сила струму

А Ват

2 Опір

Б Ампер

3 Робота струму

В Ом

4 Потужність струму

Г Ньютон

 

Д Джоуль

Достатній рівень (4 бали)

5. Яку потужність споживає лампа розжарення, нитка якої в робочому стані має опір 6 Ом? Лампа працює від акумулятора 12 В.

6. Два резистори опорами 5 Ом і 15 Ом, з’єднані послідовно, приєднали до джерела струму, напруга на затискачах якого становить 20 В. Скільки теплоти виділиться в обох резисторах за 25 с?

Високий рівень (3 бали)

7. Деталь покривають шаром хрому за допомогою електролізу. Визначте товщину цього шару, якщо електроліз тривав 2 год. Площа поверхні деталі 500 см2. Сила струму через електролітичну ванну 10 А. Електрохімічний еквівалент хрому 0,18 , густина 7200 .

Відповіді

Варіант 1.1. А. 2. В. 3. Б. 4.1 — В, 3 — Б, 4 — Г, 5 — А. 5.880 Дж. 6. 7200 Дж. 7. 5 мкм.

Варіант 2.1. В. 2. Г. 3. Б. 4.1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 5 — В. 5. 24 Вт. 6. 500 Дж. 7. 36 мкм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити