Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина II. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Уроки № 65-67. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

Мета: визначити рівень оволодіння знаннями за темою, обраною для навчального проекту в межах теми «Електричні явища. Електричний струм».

Очікувані результати: учні повинні вміти демонструвати знання, отримані вході роботи над проектом в межах теми «Електричні явища. Електричний струм», презентуючи свою роботу в вигляді доповіді, повідомлення, що супроводжується презентацією, вміння працювати в команді або індивідуально; оцінювати роботу інших учнів.

Тип уроку: контроль та корекція знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: мультимедійне обладнання, наочність для рефлексії «Капелюшки, що думають».

Підготовчий етап (див. с. 64).

Орієнтовні теми навчальних проектів

1. Електрика в житті людини.

2. Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

3. Застосування електролізу в практичній діяльності людини.

4. Застосування струму в газах у практичній діяльності людини.

5. Вплив електричного струму на організм людини.

Хід уроку

Успіх у будь-якій справі при найближчому розгляді виявляється всього лише результатом великої роботи і ретельної підготовки. Б. Шефер, фінансовий консультант, письменник, бізнесмен

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель нагадує учням, що вони вже працювали над проектами. Така робота дає змогу найбільш повно розкрити свої здібності, розвиває логічне мислення, формує самостійність, відповідальність, вчить роботи в команді. Можливо, саме зараз учні набувають навичок для своєї майбутньої професії — менеджера проектів.

Професія «менеджер проекту» (або керівник проекту) з’явилася в середині XX ст. у США, де були створені перші інструменти управління проектами. На рубежі століть ця професія отримала загальне визнання.

Менеджер проекту, без сумніву, повинен володіти неабиякими особистими якостями, в числі яких можна виділити відповідальність, комунікативність, гнучкість, вміння приймати рішення, націленість на результат, найвищу працездатність. Такий спеціаліст повинен бути готовим до постійного підвищення кваліфікації, адже бізнес-процес весь час ускладнюється. Якщо хтось відчуває, що це його майбутнє, має змогу зробити перші кроки і спроби, працюючи над навчальними проектами, з фізики в тому числі, а можливо, й очолити ці проекти як «менеджер проекту».

III. Перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення

Учні захищають навчальні проекти. Час, відведений на підготовку та захист навчального проекту, виділяється залежно від кількості груп учнів і може бути змінений на розсуд вчителя.

IV. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Капелюшки, що думають»

Кожен учень отримує картку з капелюшком певного кольору для оцінювання проектів (за кількістю проектів). Учитель збирає заповнені картки наприкінці уроку. Учні обирають кращого «менеджера проектів» серед усіх груп.

Таблицю подано в електронному додатку.

V. Повідомлення домашнього завдання

За бажанням підготувати реферат чи письмове повідомлення або виконати експериментальне завдання (оформити звіт), обравши тему із запропонованої тематики (с. 226) — завдання спільне на всі три уроки.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити