Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 4. Способи змінення внутрішньої енергії

Мета: дати уявлення про два способи зміни внутрішньої енергії тіла — теплопередачу та виконання роботи.

Очікувані результати: учні повинні вміти називати два способи зміни внутрішньої енергії, давати означення теплопередачі, називати необхідну умову перебігу теплопередачі, давати означення кількості теплоти.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, склянка з теплою водою, закоркована посудина, через корок сполучена з трубкою, насос для накачування повітря, термометр, побутовий міксер.

Досліди: нагрівання тіл шляхом теплопередачі (дотикання до посудини з теплою водою) та під час здійснення роботи (тертя долонь, утворення туману в закоркованій посудині в разі накачування повітря).

Хід уроку

Три роки на камені посидиш, і камінь нагріється.

Японське прислів’я

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

ü  Самостійна робота

Текст самостійної роботи подано в електронному додатку.

Відповіді. 1. Г. 2. Г. 3. Б. 4. Г. 5. В. 6. Г.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує одному з учнів доторкнутися до склянки з теплою водою, а решті — потерти долоні одна об одну і переконатися, що в обох випадках долоні нагріваються; та повідомляє, що в ході уроку учні з’ясують, чим відрізняються способи нагрівання за допомогою тертя та внаслідок взаємодії з тілом, що має вищу температуру.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Із яких частинок складаються речовини?

2. Чи мають частинки речовини потенціальну енергію? Чому?

3. Чи мають частинки речовини кінетичну енергію? Чому?

4. Чим відрізняється внутрішня енергія тіла від механічної?

5. Чи може тіло мати внутрішню енергію, але не мати при цьому механічної енергії?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Процес теплопередачі.

2. Кількість теплоти.

3. Зміна внутрішньої енергії внаслідок виконання роботи.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Процес теплопередачі

Учитель пропонує учням навести приклади змінення температури тіл під час передачі тепла від більш нагрітих тіл до менш нагрітих.

Учні роблять висновок: унаслідок такої передачі змінюється внутрішня енергія тіл, оскільки змінюється їхня температура.

Процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи називають теплопередачею (теплообміном).

Учитель пропонує учням пояснити цей процес із точки зору МКТ та наголошує, що процес теплопередачі можливий тільки в разі наявності різниці температур. При цьому тепло може довільно передаватися тільки від тіла з більшою температурою до тіла з меншою температурою, доки між тілами не встановиться теплова рівновага.

2. Кількість теплоти

Учитель вводить поняття кількісної характеристики теплопередачі — кількості теплоти. Це фізична величина, що дорівнює зміні внутрішньої енергії в ході теплопередачі.

Кількість теплоти позначають символом Q. Її одиницею в СІ є джоуль (Дж).

3. Зміна внутрішньої енергії внаслідок виконання роботи

ü Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 2 § 4 (тільки с. 20 ).

Запитання до учнів

1. Як змінюється внутрішня енергія тіла, коли над ним виконують роботу? Наведіть приклади на підтвердження вашої думки.

2. Наведіть приклади, коли у природі чи техніці явище, пов’язане з процесом зміни внутрішньої енергії тілом, є корисним, у яких — шкідливим?

Учитель проводить дослід за рис. 4.5 (утворення туману в закоркованій посудині при накачуванні повітря) та пропонує учням пояснити спостережуване явище.

Учитель підводить учнів до висновку: якщо тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія зменшується.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу. Закріплення отриманих знань

ü  Метод «Ланцюжок»

Учитель пропонує учням дати відповіді на контрольні запитання після § 4.

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 4: завдання № 1,5 — усно; експериментальне завдання (с. 22).

VII. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Закінчи фразу»

Учитель користується додатком 2.4.

VIII. Домашнє завдання

[2]: § 4; контрольні запитання; вправа № 4: завдання № 2-4 — усно.

Цікаві факти подано в електронно му додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити