Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 5. Теплопровідність

Мета: ознайомити учнів із поняттям теплопровідності як одним із видів теплопередачі; показати застосування явища теплопровідності в природі й у житті людини. Очікувані результати: учні повинні давати означення теплопровідності, називати причини різної теплопровідності твердих, рідких та газоподібних речовин, усвідомлювати використання людиною у своїй життєдіяльності здатності різних речовин по- різному проводити тепло.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [5], металевий стрижень, на який знизу воском прикріплено цвяшки чи монетки, спиртівка, фото для методу «Ключові слова». Досліди: нагрівання кінця металевого стрижня, на який знизу воском прикріплено цвяшки чи монетки, над полум'ям спиртівки.

Хід уроку

Що гарячіше тіло, то інтенсивніше рухаються частинки, з яких воно побудоване. Так само, як дзвін: що дужче коливається, то гучніше звучить.

Б. Томсон

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє теоретичні знання учнів за контрольними запитаннями

(§ 4), перевірка виконання завдань № 2-4 вправи №4 здійснюється усно.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням переглянути заздалегідь зрежесовану міні-сценку «Як правильно вибрати взуття в магазині». Продавець-консультант радить покупцеві вибрати зимове взуття на розмір більше або виготовлене на основі сучасних мембранних термоізоляційних технологій. Учні мають з’ясувати в ході уроку зміст цієї поради.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. У яких агрегатних станах може перебувати речовина?

2. Однаковими чи різними є молекули тієї самої речовини в різних агрегатних станах?

3. Як розташовані молекули речовини в твердому стані; рідкому; газоподібному?

4. Опишіть характер руху молекул речовини в різних агрегатних станах.

5. Назвіть основні положення МКТ.

6. Що називають теплопередачею? За якої умови вона відбувається?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Теплопровідність. Механізм теплопровідності.

2. Теплопровідність речовин у різних агрегатних станах.

3. Теплопровідність у природі та житті людини.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Теплопровідність. Механізм теплопровідності

Вивчення нового матеріалу доречно розпочати з досліду, який демонструє теплопровідність металів (нагрівання кінця металевого стрижня, на який знизу воском прикріплено цвяшки чи монетки, над полум’ям спиртівки) за рис. 5.1 підручника.

ü  Метод «Ключові слова»

Учитель пропонує учням пояснити результат досліду с точки зору МКТ, використовуючи ключові слова і словосполучення: рух, йони, електрони, хаотично, безперервно, підвищення температури, збільшення швидкості, розгойдування, хвиля.

Слова і словосполучення записані на дошці (або окремих картках, які учні отримують до уроку). Якщо учням складно, то пояснення досліду дає учитель або пропонує їм ознайомитись із матеріалом пункту 1 § 5 підручника.

Учитель підводить учнів до висновку: дослід демонструє один із видів теплопередачі — теплопровідність, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини й не супроводжується перенесенням цієї речовини.

2. Теплопровідність речовин у різних агрегатних станах

Слід акцентувати увагу учнів на тому, що теплопровідність речовин у різних агрегатних станах різна. Завдання учням: розставити назви речовин — хутро, деревина, вода, повітря, залізо — у порядку зменшення їхньої теплопровідності.

Далі можна запропонувати учням самостійно пояснити теплопровідність речовин у різних агрегатних станах, спираючись на знання особливостей будови речовин та теплового руху частинок у них.

Учитель пропонує учням обговорити проблемне запитання (с. 23 підручника), під час бесіди повсякчас звертається до життєвого досвіду учнів, явищ, які вони спостерігають у побуті, природі, а також до знань, отриманих ними з інших предметів природничого циклу.

3. Теплопровідність у природі та житті людини

ü  Метод «Ключові слова в рисунках»

Завдання учням: користуючись наведеними фотографіями, пояснити, як явище теплопровідності застосовується в природі, техніці, побуті, а також навести власні приклади щодо використання цього явища.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 5. Далі вчитель повертається до обговорення проблемного запитання щодо вибору зимового взуття, яке було поставлене на початку уроку.

VII. Закріплення отриманих знань

ü  Розв'язування задач на картці

На цьому етапі уроку можна скористатися також посібником [5].

VIII.  Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Асоціативний кущ»

Учитель пропонує як ключове взяти слово «теплопровідність» і користується додатком 1.1.

IX. Домашнє завдання

1. [2]: § 5; вправа № 5: завдання № 1-5 — усно; експериментальне завдання (с. 25) — письмово на окремому аркуші.

2. Ознайомитися з інформацією під рубрикою «Фізика і техніка в Україні» (с. 25).

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити