Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 6. Конвекція

Мета: дати уявлення про конвекцію як один із видів теплопередачі, показати прояви цього явища в природі та використання в повсякденному житті.

Очікувані результати: учні повинні вміти давати означення конвекції, пояснювати її механізм, наводити приклади проявів конвекції в природі та житті людини.

Типу року: засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [5], термостійка колба з водою, суха акварельна фарба, спиртівка, легка паперова вертушка, свічка на підставці, картки для організації актуалізації знань — на кожного учня.

Досліди: нагрівання колби з водою, на дні якої містить кілька дрібок акварельної фарби, — створення конвекційних потоків у рідині.

Хід уроку

Наука — це не тільки знання, а ще й усвідомлення.

В. Ключєвський

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель може запропонувати одному з учнів потримати руку над полум’ям свічки та піднести руку до полум’я збоку, а потім описати свої відчуття. Решті класу радить відтворити такий дослід удома. До обговорення проблемного питання слід повернутися наприкінці уроку і з’ясувати, чому неможливо піднести руку до полум’я впритул згори і можна легко це зробити збоку.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають теплопередачею?

2. У якому агрегатному стані речовини найкраще проводять тепло, а в якому — найгірше?

3. Які властивості мають гази й рідини? Заповніть таблицю, в якій напроти кожної властивості запишіть «так» чи «ні».

Властивість речовини

Рідкий стан

Газоподібний стан

Мае форму

   

Має об’єм

   

Створює струмені (потоки)

   

Молекули речовини розташовані впорядковано

   

Молекули речовини розташовані хаотично

   

Молекули речовини здійснюють тепловий рух

   

Обговоривши таблицю, учитель пропонує учням повторити поняття архімедової сили.

IV. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Конвекція в рідинах та газах.

2. Механізм конвекції.

3. Конвекція в природі та використання її в повсякденні.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Конвекція в рідинах та газах

На початку вивчення нового матеріалу учитель проводить досліди, які демонструють конвекцію в рідинах та газах (конвекційні потоки в колбі з рідиною, яку нагрівають; обертання паперової вертушки над полум’ям свічки).

Учитель наголошує, що у наведених дослідах учні спостерігають ще один вид теплопередачі.

Конвекція — вид теплопередачі, який здійснюється шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу.

Слід звернути увагу учнів на те, що конвекція не може відбуватись у твердих тілах, оскільки в них не можуть виникнути потоки речовини.

2. Механізм конвекції

Опираючись на рис. 6.3, учитель пояснює механізм конвекції: на будь-яке тіло, що міститься всередині рідини (або газу), діють дві сили: сила тяжіння та архімедова сила.

Ті самі сили діють і на будь-який невеликий об’єм власне рідини. В разі підвищення температури рідина розширюється, її густина зменшується й архімедова сила, що діє на виділений об’єм рідини, стає більшою, ніж сила тяжіння. Це приводить до того, що нагріта рідина (яка має меншу густину) спливає, а холодна рідина (яка має більшу густину) опускається. Всі ці міркування є справедливими також і для газів.

Учитель пропонує учням розглянути рис. 6.4 підручника та самостійно дати означення примусової конвекції.

Примусова конвекція — це штучне перемішування шарів рідини чи газу, якщо їх природне перемішування є неможливим або недостатнім.

3. Конвекція в природі та використання її в повсякденні

ü Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 3 § 6 та за рис. 6.6 пояснюють, як утворюються бризи. Питання щодо застосування конвекції доречно організувати у вигляді евристичної бесіди з учнями, користуючись рис. 6.5, 6.7, 6.8.

V. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 6 (№ 2-6).

ü  Метод «Прес»

Учні пояснюють, чому природна конвекція має дуже велике значення в природі й широко застосовується людиною.

VI. Закріплення отриманих знань

Виконання вправ

[2]: вправа № 6: завдання № 1, 2, 4 — усно.

ü  Розв'язування задач на картці

Блок «Явище в природі»

1. Поясніть на основі явища конвекції утворення хмар.

2.Чому дим із кратера вулкана встановлюється вертикально?

Блок «Застосування явища в побуті»

1.Чому в електричному чайнику спіраль вмонтовано на дні?

2. Які види теплообміну зведені до мінімуму в сучасних віконних системах?

Блок «Застосування явища в техніці»

1. Навіщо в корпусах комп’ютерів роблять отвори і ставлять вентилятори?

2. Закритий бак із водою підігрівається за допомогою електричних тенів. Куди їх слід вмонтувати: під дно баку чи на його кришку?

Учитель повертається до обговорення питання, поставленого на початку уроку: чому неможливо піднести руку впритул до полум’я згори та можна легко зробити це збоку.

На цьому етапі уроку можна скористатися також посібником [5].

VII. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Сенкан»

Учитель, користуючись додатком 2.5, пропонує учням створити колективний сенкан із ключовим словом «конвекція».

VIII.  Домашнє завдання

[2]: §6; вправа №6: завдання № 5 — усно; експериментальні завдання (с. 29).

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити