УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
9 клас

1-й семестр


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА


2. Електричний струм

Урок 14/20

Тема. Послідовне з'єднання провідників


Мета уроку: познайомити учнів із послідовним з'єднанням провідників і закономірностями, що існують у колі з послідовним з'єднанням провідників.

Тип уроку: комбінований урок.

План уроку

Демонстрації

6 хв.

1. Коло з послідовно з'єднаними лампочками.

2. Сталість сили струму в різних ділянках кола.

3. Напруги в колі з послідовно з'єднаними провідниками

Вивчення нового матеріалу

31 хв.

1. Знайомимося з послідовним з’єднанням провідників.

2. Закономірності в колі з послідовним з’єднанням провідників.

3. Застосування послідовного з’єднання провідників

Закріплення вивченого матеріалу

8 хв.

1. Контрольні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Знайомимося з послідовним з'єднанням провідників

Зберемо схему, зображену на рисунку:Ø  Послідовним називають таке з’єднання провідників, за якому кінець першого провідника з’єднують з початком другого, кінець другого — з початком третього і т. ін.

Продемонструвавши низку дослідів, підводимо учнів до важливого висновку:

·       струм, що протікає через усі резистори з послідовним з’єднанням резисторів, один і той самий;

·       за послідовного з’єднання резисторів загальна напруга на всьому з’єднанні дорівнює сумі напруг на кожному резисторі.

Для з’ясування сутності цих закономірностей корисно розглянути гідродинамічну аналогію послідовного з’єднання провідників.

2. Закономірності в колі з послідовним з'єднанням провідників

На основі перерахованих вище закономірностей і закону Ома для ділянки кола можна установити формули для загального опору з’єднань резисторів.

image74

Під час вивчення цього матеріалу корисно використовувати вже засвоєну учнями залежність image55 і дати якісну оцінку: за послідовного з’єднання провідників ніби збільшується довжина провідника, ввімкненого в коло, що призводить до збільшення опору.

3. Застосування послідовного з'єднання провідників

Основним недоліком послідовного з’єднання провідників є те, що коли виходить з ладу один з елементів з’єднання, вимикаються й інші. Так, наприклад, якщо перегорить одна з ламп ялинкової гірлянди, то згаснуть і всі інші.

Зазначений недолік може обернутися й перевагою. Уявіть собі, що якесь коло потрібно захистити від перевантаження: при збільшенні сили струму коло має автоматично вимикатися. Як це зробити? Наприклад, використати запобіжник. Далі можна запропонувати учням самим навести приклади застосування послідовного з’єднання провідників.


Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

·       Яка електрична величина однакова для всіх провідників, з’єднаних послідовно?

·       Як знайти загальний опір кола, знаючи опір окремих провідників, за послідовного з’єднання?

·       Який недолік послідовного з’єднання провідників?

·       Де можна використовувати послідовне з’єднання провідників?


ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Якісні питання

1) Як можна використовувати однакові лампи, розраховані на напругу 36 В, якщо напруга в мережі дорівнює 220 В?

2) Резистори з опорами 2 й 8 кОм з’єднані послідовно. На якому з них більша напруга? У скільки разів?

3) Сталевий та алюмінієвий проводи однакових розмірів ввімкнені в коло послідовно. На якому з них буде більша напруга за однакової сили струму?

2. Навчаємося розв'язувати задачі

1) Вольтметр V показує 12 В. Які показання амперметра й вольтметра V2?

 

image75

 

2) Ділянка кола складається з двох послідовно з’єднаних резисторів, опори яких 50 Ом і 70 Ом. Напруга на ділянці кола 60 В. Знайдіть силу струму в колі й напруги на кожному з резисторів.


Що ми дізналися на уроці

·       Послідовним називають таке з’єднання провідників, за якого кінець першого провідника з’єднують з початком другого, кінець другого — з початком третього і т. ін.

·       За послідовного з’єднання:


Домашнє завдання

1. Підр.: § 13.

2. Зб.:

рів1 — № 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5.

рів2 — № 7.9; 7.10; 7.11; 7.12, 7.13.

рів3 — № 7.20, 7.21; 7.22; 7.23.

3. Д.: підготуватися до самостійної роботи № 7.


Задачі із самостійної роботи № 7 «Послідовне з'єднання провідників»

Середній рівень

1. Резистори, опори яких 2 і 3 Ом, з’єднані послідовно й підключені до джерела постійної напруги 15 В. Знайдіть силу струму в колі.

2. Резистори, опори яких 30 і 60 Ом, з’єднані послідовно й підключені до батарейки. Напруга на першому резисторі 3 В. Яка напруга на другому резисторі?

Достатній рівень

1. В електричну мережу з напругою 120 В ввімкнені послідовно три резистори, опори яких відповідно дорівнюють 12, 9 і 3 Ом. Обчисліть силу струму в колі та напругу на кожному резисторі.

2. У коло ввімкнені послідовно три провідники опорами 5, 6 і 12 Ом відповідно. Яка сила струму в колі і яку напругу прикладено до кінців кола, якщо напруга на другому провіднику 1,2 В?

Високий рівень

1. Яку напругу показують вольтметри V1 і V2? Яка сила струму на ділянці кола?2. Опір лампи N2 дорівнює 100 Ом. Знайдіть опір лампи N1. Чому дорівнює сила струму в колі та загальний опір двох ламп.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити