УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
9 клас

1-й семестр


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА


2. Електричний струм

Урок 22/28

Тема. Узагальнюючий урок


Мета уроку: закріпити знання учнів про теплову дію струму; підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Контроль знань: самостійна робота № 10 «Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца».


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Глибокому засвоєнню й закріпленню знань про роботу й потужність електричного струму, про закон Джоуля-Ленца допомагає підбір якісних і розрахункових задач. Залежно від підготовки та здібностей учнів учитель здійснює диференційований підхід до кожного з них, для того, щоб школярам було цікаво працювати на уроці. Наводимо орієнтовний набір задач, з яких учитель може вибрати необхідні для даного уроку.

Якісні задачі

1. Сила струму в мережному шнурі й спіралі електроплитки однакова. Чому ж спіраль розжарюється, а шнур залишається холодним?

2. Чому в плавких запобіжниках зазвичай використовують дротик зі свинцю?

3. На одній лампі написано «220 В, 100 Вт», на іншій — «220 В, 40 Вт». У якій з них опір нитки розжарення в робочому стані більший?

4. На частину розпеченої спіралі електроплитки потрапила вода. Як змінилося розжарення тих ділянок спирали, на які вода не потрапила? Під час розв’язання врахуйте залежність опору металу від температури.

5. Перегорілу нагрівальну спіраль замінили іншою, котра відрізняється тільки меншим діаметром дроту. Як змінилася потужність нагрівача?


Розрахункові задачі

1. У якому з резисторів, зображених на рисунку, виділиться за той самий час найбільша кількість теплоти, якщо R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 24 Ом.


 

2. У скільки разів зміниться потужність струму в лампах 1 і 2 (див. рисунок) і загальна споживана потужність, якщо лампа 3 перегорить? Усі лампи однакові. Напругу в колі вважайте постійною.

 

 

3. Визначте, на скільки градусів нагріються 100 г води, якщо на нагрівання води витрачена вся кількість теплоти, що виділяється при протіканні струму 5 А через провідник опором 10 Ом протягом 2 хв.

4. Транспортер піднімає за 1 хв. вантаж масою 300 кг на висоту 8 м. ККД транспортера 60 %. Визначте силу струму в електродвигуні транспортера, якщо напруга в мережі 380 В.

5. Електричний нагрівач за 20 хв. доводить до кипіння 3 кг води, початкова температура якої 10 °С. Сила струму в нагрівачі 7 А, напруга в мережі 220 В. Яка частина споживаної нагрівачем енергії передається навколишньому середовищу?

 

Домашнє завдання

1. Підр.: §§ 16, 17.

2. Підготуватися до тематичного оцінювання знань за темою «Електричний струм».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити