УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
9 клас

1-й семестр


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА


2. Електричний струм

Урок 31/37

Тема. Узагальнюючий урок


Мета уроку: закріпити знання учнів про електричний струм у різних середовищах.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Контроль знань: самостійна робота № 11 «Електричний струм у різних середовищах».


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На цьому уроці вчитель має узагальнити вивчений матеріал по темі: «Електричний струм у різних середовищах».

З’ясуємо загальну характеристику істотну для всіх середовищ. Для цього згадуємо визначення електричного струму, умови його протікання і разом перелічуємо всі середовища, у яких може протікати струм. Обговорюємо питання про наявність носіїв струму у середовищі, про спосіб їх утворення й поводження. У бесіді (її можна назвати мозковим штурмом) ми разом вибудовуємо план повторення цієї теми:

1. Носії струму і спосіб їх утворення.

2. Поводження носіїв за відсутності і наявності електричного поля.

3. Залежність сили струму від напруги в даному середовищі.

4. Залежність провідності від температури й інших умов.

5. Особливості протікання струму в даному середовищі.

6. Застосування електричного струму в даному середовищі в побуті, науці й техніці.

Наступну частину уроку можна присвятити розв’язанню тестових завдань.


Тренувальні тести

1. На рисунку показаний розчин мідного купоросу. Рух яких частинок створює електричний струм у рідинах? Виберіть правильну відповідь.


image150

 

А Молекул.

Б Атомів.

В Електронів.

Г Позитивних і негативних іонів.


2. Який тип розряду відбувається в газоподібній трубці при зниженому тиску? Виберіть правильну відповідь.


А Іскровий.

Б Тліючий.

В Коронний.

Г Дуговий.

3. На рисунку зображений один з видів самостійного розряду. Виберіть правильну відповідь.


 

А Це дуговий розряд.

Б Це тліючий розряд.

В Це іскровий розряд.

Г Це коронний розряд.

4. На рисунку зображений один з видів самостійного розряду. Виберіть правильну відповідь.


 

А Це коронний розряд.

Б Це тліючий розряд.

В Це дуговий розряд.

Г Це іскровий розряд.

5. У якому з приладів, зображених на рисунках, можна створити напрямлений рух заряджених частинок тільки в одному напрямку?


А У резисторі.

Б У конденсаторі.

В У напівпровідниковому діоді.

Г У лампі денного світла.


Далі можна запропонувати учням підбор якісних і розрахункових задач (складність задач залежить від рівня підготовки класу). Наприклад:

1. Чому за допомогою іскрового розряду можна обробляти деталі зі сталі й тугоплавких металів? До якого полюса джерела струму слід приєднати деталь?

2. Якого типу буде провідність германія, якщо до нього додати: а) фосфор; б) цинк?

3. До кінців кола, що складається з послідовно ввімкнених термістора та фоторезистора опором 1 кОм, подана напруга 20 В. За кімнатної температури сила струму в колі була 5 мА. Коли термістор опустили в гарячу воду, сила струму в колі стала 10 мА. У скільки разів змінився в результаті нагрівання опір термістора? (Відповідь: опір термістора зменшився в 3 рази.)

На завершення уроку можна провести самостійну роботу № 11 «Електричний струм у різних середовищах».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити