УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
9 клас

2-й семестр


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА


3. Магнітне поле

Урок 10/47

Тема. Тематичне оцінювання знань по темі: «Магнітне поле»


Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів по вивченій темі.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді тестування або звичайної контрольної роботи. Тестування учнів можна виконати на уроці в класі, а контрольну роботу задати додому. Можна запропонувати учням виконати й контрольну роботу і тестування на двох уроках (якщо у вчителя є така можливість). Як приклад наводимо два варіанти контрольної роботи.

Варіант 1

1. (1 бал) Два магніти підвішені на нитках на невеликій відстані один від одного.А Північний полюс магніту пофарбований червоним кольором і позначений буквою S.

Б Південний полюс магніту пофарбований синім кольором і позначений буквою N.

В Якщо розпиляти смуговий магніт, то вийде два маленьких магніти, у яких знову буде два полюси.

Г Якщо розпиляти смуговий магніт, то вийде два маленьких магніти, один із яких матиме тільки північний полюс, інший — тільки південний.

2. (1 бал) Укажіть, у якому випадку спостерігається явище електромагнітної індукції.А При електричному розряді між кульками електрофорної машини.

Б При дуговому розряді між вугільними електродами.

В У разі внесення смугового магніту в замкнуту котушку.

Г При протіканні електричного струму через нитки розжарення лампочок.

3. (2 бали) Блискавка вдарила в шухляду зі сталевими ножами й розбила її. Після цього ножі виявилися намагніченими. Поясніть це явище.

4. (2 бали) Чи зміниться поводження магнітної стрілки, що знаходиться поблизу проводу зі струмом, якщо напрямок струму в проводі змінити? Чому?

5. (3 бали) У якому напрямку треба пропустити струм через провідник АВ, щоб магнітна стрілка SN повернулася північним полюсом до спостерігача?6. (3 бали) Від чого залежить величина індукційного струму в котушці при введенні постійного магніту всередину котушки? Напрямок індукційного струму?Варіант 2

1. (1 бал) Два магніти підвішені на нитках на невеликій відстані один від одного.


image193

 

А Частину магніту, поблизу якої найбільше виявляється дія магніту, називають полюсом магніту.

Б Різнойменні полюси відштовхуються.

В Однойменні полюси притягуються.

Г Взаємодія полюсів магнітів являє собою електричну взаємодію.

2. (1 бал) На рисунку показаний провідник зі струмом, що знаходиться в магнітному полі. Струм у провіднику спрямований від спостерігача.


image194

 

А Магнітне поле між полюсами магніту спрямовано зліва направо.

Б Сила, що діє на провідник, спрямована вгору.

В Сила, що діє на провідник, спрямована донизу.

Г Сила, що діє на провідник, спрямована вправо.

3. (2 бали) На рисунку зображена котушка зі струмом. За розташуванням магнітних ліній визначте полюси котушки. Поясніть свою відповідь.4. (2 бали) Між полюсами сильного електромагніту швидко обертають кільце, зроблене з мідного дроту. При цьому кільце нагрівається. Чому?

5. (3 бали) Укажіть напрямок електричного струму в котушці.6. (3 бали) На вставлене у котушку A вертикальне осердя B надягнуто мідне кільце C (див. рисунок). При підключенні котушки до джерела струму кільце підстрибує. Поясніть це явище.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити