УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
9 клас

2-й семестр


ЯДЕРНА ФІЗИКА


4. Атомне ядро. Ядерна енергетика

Урок 13/60

Тема. Узагальнюючий урок


Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів за вивченою темою, підготувати їх до тематичного оцінювання.

Тип уроку: урок закріплення знань.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На цьому уроці вчитель повинен узагальнити вивчений матеріал з теми «Атомне ядро. Атомна енергетика» і підготувати учнів до підсумкового тематичного оцінювання знань.

На цьому уроці вчитель може використовувати блок-схеми, узагальнюючі таблиці, графіки, розв’язувати якісні та розрахункові задачі, використовувати тренувальні тести.

Прийомів багато, мета одна — якісно узагальнити й повторити матеріал даної теми і підготувати учня до майбутнього тематичного оцінювання.

Вашій увазі пропонуються тренувальні тести. Рекомендується кожне завдання розв’язувати в класі «колективно», використовуючи «пальчики» учнів (див. урок № 6/6).


Тренувальні тести

1. На рисунку показана схема досвіду Резерфорда. На підставі цього досліду Резерфорд:


image223

 

А запропонував нейтронно-протонну модель ядра;

Б пояснив явище радіоактивності;

В пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції;

Г запропонував планетарну модель атома.

2. На рисунку показаний дослід Беккереля. Він загорнув фотопластинку в щільний чорний папір, поклав зверху крупинки уранової солі й виставив на яскраве сонячне світло... Беккерель відкрив явище:А електромагнітної індукції;

Б магнітної взаємодії;

В радіоактивності;

Г дисперсії.

3. На рисунку показана схема розпаду. При розпаді ядра одержуємо елемент, що в Періодичній таблиці розташований від нього:А на дві клітинки лівіше;

Б на дві клітинки правіше;

В на одну клітинку правіше;

Г на одну клітинку лівіше.

4. На рисунку показана схема розпаду. При розпаді ядра одержуємо елемент, що в Періодичній таблиці розташований від нього:А на дві клітинки лівіше;

Б на дві клітинки правіше;

В на одну клітинку правіше;

Г на одну клітинку лівіше.

5. На рисунку показана модель атома.


image228

 

А Це атом Гідрогену.

Б Це атом Літію.

В Це атом Гелію.

Г Це атом Бору.

6. Радіоактивний препарат, що знаходиться на дні каналу у шматку свинцю, дає вузький пучок радіоактивного випромінювання. У магнітному полі пучок розщеплюється на три частини (див. рисунок).


image227

 

А Пучок 1 являє собою потік α-частинок.

Б Пучок 2 являє собою потік β-частинок.

В Пучок 3 являє собою потік γ-частинок.

Г α-частинки являють собою ядра атома Гелію.


Домашнє завдання

Підготуватися до підсумкового тематичного оцінювання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити