Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 47. ТЕРМОЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ Й ЗІР

Мета уроку: ввести поняття ядерної та термоядерної реакції; порівняти поняття екзотермічної та ендотермічної реакції в хімії та фізиці; розвивати інтерес учнів до вивчення фізики; показати практичну значущість набутих знань, звернувши увагу учнів на те, що на Сонці та на інших зорях відбуваються термоядерні реакції синтезу з виділенням енергії.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

✵ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: портрет Е. Резерфорда, табличні матеріали (маси ядер атомів).

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерні моделі протікання ядерних реакцій, фрагмент відеофільму з курсу астрономії про термоядерні процесі на Сонці; презентація про Е. Резерфорда.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ У чому полягає відмінність хімічних та ядерних реакцій?

✵ Які реакції в хімії називають екзотермічними та ендотермічними?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

✵ Означення ядерної реакції.

✵ Перша у світі ядерна реакція.

✵ Екзотермічна та ендотермічна ядерні реакції.

✵ Виконання законів збереження в ядерних реакціях.

✵ Означення термоядерної реакції.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Запитання:

✵ Який хімічний склад Сонця? Зір?

✵ Що відбуватиметься, коли водень на зорях «вигорить»?

✵ Допишіть ядерні реакції

✵ Обчисліть енергетичний вихід першої у світі ядерної реакції

Ця реакція ендотермічна чи екзотермічна?

Задачник №№__________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §___, вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу_ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№ ___задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію про роботи з ядерних досліджень у Харкові. Які вчені були залучені до цих досліджень? Які досягнення харківських учених вам відомі?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити