Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 48. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі; розвивати логічне мислення учнів.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: періодична таблиця елементів.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: принцип дії ядерного реактора.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Поясніть будову атома.

✵ Що таке радіоактивність? Хто її відкрив?

✵ Назвіть природу а-, --випромінювань.

✵ Опишіть властивості радіоактивних випромінювань.

✵ Сформулюйте правила зміщення Содді.

✵ Коли завершується радіоактивний розпад ізотопу?

✵ Запишіть рівняння першої у світі ядерної реакції. Який вчений її провів?

✵ Чим відрізняються ядерні реакції від хімічних?

✵ Що називають термоядерною реакцією?

✵ Що називають ланцюговою ядерною реакцією?

✵ Які реакції називають екзотермічними та ендотермічними?

✵ Яка енергія виділяється під час поділу одного ядра ?

✵ Що називають ядерним реактором?

✵ Що таке поглинена доза випромінювання?

✵ Що таке потужність поглиненої дози?

✵ Що таке еквівалентна доза іонізуючого випромінювання?

✵ Що таке експозиційна доза?

✵ Що таке активність елемента?

✵ Що називають сталою розпаду?

✵ Що називають періодом напіврозпаду радіоактивного ізотопу?

✵ Як розуміти, що закон радіоактивного розпаду — закон статистичний?

✵ Які ще закони фізики, крім закону радіоактивного розпаду, є статистичними законами?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Назвіть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів в атомі .

2. Ядро здійснило 3 а та 4 -розпадів. Яке ядро утворилося? Запишіть рівняння розпадів.

3. Зобразіть фрагмент радіоактивного ряду : a a.

4. Активність радіоактивного ізотопу зменшилася за 8 діб у 4 рази. Обчисліть період напіврозпаду елемента.

5. Радіоактивний Нітроген N, розпадаючись, перетворюється на ізотоп

Карбону . Напишіть рівняння ядерної реакції. Яка частинка при цьому випромінюється?

6. Під час опромінення меркурію нейтронами утворюються атоми ауруму . Напишить рівняння ядерної реакції.

7. Період напіврозпаду речовини дорівнює 6 годин. Визначте масу речовини, що залишиться за добу, якщо спочатку її було 480 г.

8. Людина, працюючи у рентгенівській лабораторії, отримала за місяць еквівалентну дозу іонізуючого опромінення 300 мкЗв. Яка середня потужність поглиненої дози рентгенівського випромінювання, якщо тривалість роботи з рентгенівським апаратом становить по 1 годині протягом 20 днів?

9. На скільки градусів нагріється залізне тіло, якщо воно поглине дозу 0,015 Гр?

10. Активність препарату торію на початку досліду становила 1500 Бк. Якою стане активність цього препарату, коли розпадеться 75% усіх атомів торію?

11. Яку масу витрачає за добу атомна електростанція потужністю 500 МВт, ККД якої становить 25%? Вважайте, що під час поділу одного

ядра виділяється енергія 200 МеВ (перед розв’язанням задачі можна нагадати учням принцип дії ядерного реактора на динамічній моделі).

Задачник №№_________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити §___.

✵ Розв’язати вправу письмово.

✵ Розв’язати завдання №№ ___задачника.

✵ Підготуватися до самостійної роботи № 4.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Яка доля радіоактивних ядер розпадеться за час, що дорівнює половині періоду напіврозпаду?





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити