Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 49. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

Мета: продовжувати формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; провести поточний контроль знань учнів з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач; поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами, табличні матеріали.

Відеофрагмент:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Сформулюйте правила зміщення Содді.

✵ Коли завершується радіоактивний розпад ізотопу?

✵ Які реакції називають екзотермічними та ендотермічними?

✵ Яка енергія виділяється під час поділу одного ядра ?

✵ Що називають ядерним реактором?

✵ Що таке поглинена доза випромінювання?

✵ Що таке потужність поглиненої дози?

✵ Що таке еквівалентна доза іонізуючого випромінювання?

✵ Що таке експозиційна доза?

✵ Що таке активність елемента?

✵ Що називають сталою розпаду?

✵ Що називають періодом напіврозпаду радіоактивного ізотопу?

✵ Які переваги кобальтової гармати порівняно з рентгенівським обладнанням для дослідження внутрішніх дефектів виробів?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Яку дозу випромінювання поглинув залізний куб, якщо внаслідок опромінення він нагрівся на 2°С?

2. Людина перебуває в зоні радіоактивного опромінення та піддається опроміненню з потужністю поглиненої дози 0,05 . Яку дозу опромінення отримає людина, перебуваючи в цій зоні протягом 5 годин?

3. У приміщенні є радіоактивне забруднення з потужністю поглиненої дози 285 . Знайдіть тривалість безпечного перебування в цьому приміщенні. Вважайте, що коефіцієнт якості радіоактивного випромінювання дорівнює 1.

4. Деяка територія має радіоактивне забруднення з потужністю поглиненої дози 4,8 . Перебуваючи на цій території, людина отримала експозиційну дозу у 3 Зв. Скільки часу людина перебувала на забрудненій території? Вважайте, що коефіцієнт якості радіоактивного випромінювання дорівнює 1.

5. Якою стане активність препарату полонію після того, як усіх атомів полонію розпадуться? Активність препарату на початку досліду була 4800 Бк.

Задачник №№________

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

Варіант самостійної роботи

1. Назвіть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів в атомі .

2. Зобразіть фрагмент радіоактивного ряду

3. Допишіть рівняння ядерних реакцій:

4. Чому дорівнює період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 15 діб розпалося від початкової кількості радіоактивних ядер?

5. Скільки води можна нагріти за рахунок енергії, що виділяється під час повного поділу 5 г ? Вважайте, що під час поділу одного ядра виділяється 200 МеВ енергії.

Приклад розподілу балів за самостійну роботу:

Завдання №

Кількість балів

1

2

2

2

3

2

4

3

5

3

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІІ. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити § ___. Розв’язати вправу письмово.

✵ Розв’язати завдання №№ ____задачника.

✵ Підготувати навчальні проекти до захисту.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію про видобуток урану в Україні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити