Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 50. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Мета уроку: поглибити та розширити знання учнів з вивченої теми; розвивати в учнів дослідницькі навички та інтерес до вивчення фізики; сприяти формуванню вміння працювати в команді.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетентність.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

♦ Підприємливість.

Тип уроку: урок захисту навчального проекту.

Обладнання та наочність: презентації проектів, моделі, експериментальні установки.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозаписи учнів з теми навчального проекту.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 4.

ІІІ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Орієнтовні теми навчальних проектів:

1. Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

2. Складання радіаційної карти регіону.

3. Радіологічний аналіз місцевих продуктів харчування.

4. Екологічні проблеми атомної енергетики.

ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Доопрацювати навчальний проект.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Підготуйте результати роботи над проектом для розміщення у блозі вчителя фізики.

ДОДАТКИ (стисла інформація для вчителя )

Під час захисту проекту вчитель враховує:

✵ якість доповіді (композиція, логіка, послідовність, аргументованість, чіткість, оригінальність (за ситуацією — імпровізованість));

✵ педагогічну техніку та комунікативну культуру (культура мовлення, почуття часу, утримання уваги аудиторії, артистизм тощо);

✵ ерудованість (обсяг та глибина знань з теми, відповіді на запитання, загальна культура захисту);

✵ методику використання наочних і технічних засобів; уміння об’єктивно оцінити власну діяльність та її результати тощо.

Зразок матриці проекту:

✵ Назва проекту.

✵ Тематичне поле.

✵ Проблема.

✵ Мета.

✵ Задачі.

✵ Сценарій діяльності учнів під час реалізації проекту.

✵ Опис продукту, отриманого в результаті проекту.

✵ Навчальні предмети: базові і додаткові, зміст яких включено в проект.

✵ Інформація для здійснення проекту.

✵ Матеріально-технічні ресурси, потрібні для виконання проекту.

✵ Запланований час на реалізацію проекту.

✵ Форма проведення презентації та захисту проекту.

✵ Критерії оцінки якості виконання проекту.

Орієнтовні вимоги до оформлення комп'ютерної презентації, яка супроводжує захист проекту:

Вміст слайда

Вміст доповіді

Тема проекту, виконавці

Повідомте тему проекту та представте виконавців

Ключове питання

Повідомте ключове питання, яке відображає тему та мету проекту

Матеріали проекту

Розкажіть про ваші дослідження

Висновки

Зробіть висновки

Список джерел

Назвіть джерела, якими ви користувалися під час роботи над проектом

Подяка

Подякуйте всім, хто допомагав вам у роботі над проектом.

Подякуйте всім присутнім за увагу, побажайте успіхів

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити