Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 51. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: систематизувати, узагальнити знання учнів з вивченої теми, за потреби провести корекцію знань; розвивати вміння аналізувати умову задачі, грамотно її оформлювати.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: періодична таблиця елементів, схема ядерного реактора.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: принцип дії ядерного реактора.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Поясніть будову атома.

✵ Що таке радіоактивність? Хто її відкрив?

✵ Назвіть природу а-, -, -випромінювань.

✵ Сформулюйте правила зміщення Содді.

✵ Коли завершується радіоактивний розпад ізотопу радіоактивного елемента?

✵ Чим відрізняються ядерні реакції від хімічних?

✵ Що називають термоядерною реакцією?

✵ Що називають ланцюговою ядерною реакцією?

✵ Які реакції називають екзотермічними та ендотермічними?

✵ Яка енергія виділяється під час поділу одного ядра ?

✵ Що називають ядерним реактором?

✵ Що таке поглинена доза випромінювання?

✵ Що таке потужність поглиненої дози?

✵ Що таке еквівалентна доза іонізуючого випромінювання?

✵ Що таке експозиційна доза?

✵ Що таке активність елемента?

✵ Що називають сталою розпаду?

✵ Що називають періодом напіврозпаду радіоактивного ізотопу?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Назвіть частини ядерного реактора.

2. Позначте на рисунках а-, -, -випромінювання. Прокоментуйте свою відповідь. Зробіть висновок про проникну здатність різних видів випромінювань.

3. Допишіть рівняння ядерних реакцій:

4. Льодова брила внаслідок опромінення нагрілася на 0,05 °С. Вона поглинула дозу випромінювання 0,02 Гр. Чому дорівнює маса цієї брили?

5. Яку масу урану потрібно витратити, щоб упродовж радіоактивного розпаду всіх атомів урану виділилася енергія 3,11015 Дж ? Маса атома урану становить 3,9 ∙ 10 25 кг. Вважайте, що під час розпаду одного атома урану виділяється енергія, яка дорівнює 200 МеВ.

6. Стала розпаду радіоактивного плутонію-239 дорівнює 9,01 ∙ 10-13с-1. Скільки розпадів відбудеться за 1 секунду в радіоактивному препараті плутонію-239, якщо в ньому міститься 4,4 ∙ 1027 атомів?

7. Скільки води можна нагріти від 10 °С до кипіння за рахунок енергії, що виділяється під час ділення 47 г ядер урану-235? Вважати, що під час ділення одного ядра урану виділяється енергія 200 МеВ. Втратами енергії знехтувати.

8. Який ізотоп утвориться з після п’яти а та трьох -розпадів? Запишіть рівняння реакцій.

9. На яку висоту можна було б підняти вантаж масою 2000 т за рахунок енергії, яка виділяється під час ділення 94 г ядер урану-235? Вважати, що під час ділення одного ядра урану виділяється енергія 200 МеВ. Втратами енергії знехтувати.

10. Маса радіоактивного препарату дорівнює 10 г. Яка маса препарату залишиться через час, який дорівнює чотирьом періодам напіврозпаду елемента?

Задачник №№_________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити §§ ___.

✵ Розв’язати завдання №№__ задачника.

✵ Виписати у блокнот формули з вивченої теми.

✵ Підготуватися до контрольної роботи № 4.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Як обчислюють енергетичний вихід ядерної реакції?

Обчисліть енергетичний вихід першої у світі ядерної реакції, яку провів Резерфорд.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити