Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 54. ГРАФІКИ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ

Мета уроку: показати учням, як можна за допомогою графіків охарактеризувати рівноприскорений прямолінійний рух; формувати навички побудови графіків руху; показати практичну значущість набутих знань (наприклад, графік руху потягів на залізниці).

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: побудований графік руху потягів на залізниці.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозаписи рівноприскореного руху.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Повторення графіків рівномірного руху.

2. Що називають рівноприскореним рухом? Наведіть приклади такого руху.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Графік прискорення рівноприскореного прямолінійного руху.

• Графік швидкості рівноприскореного прямолінійного руху.

• Графік координати рівноприскореного прямолінійного руху. Опорний конспект

Зауваження: пройдений шлях чисельно дорівнює площі фігури під графіком швидкості.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Рівняння руху матеріальної точки має вигляд x = 0,4t2. Запишіть формулу залежності vx (t). Побудуйте графіки залежності x(t), ax (t), vx (t).

Задачник №№_________

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §__ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№___задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Рух двох автомобілів заданий рівняннями x1 = 15 + t2 та x2= 8t. Знайдіть час та місце зустрічі автомобілів аналітично та графічно.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити