Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 55. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; формувати вміння учнів правильно «читати» графіки залежності швидкості та координати від часу.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: програма побудови графіків.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Як обчислити прискорення під час прямолінійного рівноприскореного руху?

• Як обчислити швидкість під час прямолінійного рівноприскореного руху?

• Як обчислити переміщення під час прямолінійного рівноприскореного руху?

• Як обчислити переміщення під час прямолінійного рівноприскореного руху?

• Який вигляд мають графіки залежності швидкості, прискорення, координати від часу для прямолінійного рівномірного руху?

• Який вигляд мають графіки залежності швидкості, прискорення, координати від часу для прямолінійного рівноприскореного руху?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Установіть відповідність між формулами залежності проекції швидкості руху від часу та характером руху тіла.

1. v = 5

A.

Тіло перебуває в стані спокою

2. v = 5t

Б.

Тіло починає рухатися зі стану спокою

3. v = 10 - 5t

рівноприскорено

4. v = 10 + 5t

В.

Тіло рухається рівномірно 1

Г.

Тіло рухається рівноприскорено, збільшуючи свою швидкість

Д.

Тіло рухається рівноприскорено, зменшуючи свою швидкість

Завдання для трьох варіантів:

2. Побудуйте графіки залежності швидкості від часу:

1. v = -5t

2. v = 10 - 5t

3. v = 10 + 5t

• За 3 с від початку руху автомобіль пройшов шлях 36 м. Який шлях автомобіль пройде за 10 с?

• На шляху в 250 м тіло змінило швидкість від 8 до 12 . Чому дорівнює прискорення тіла? За який час змінилася швидкість тіла?

Завдання для двох варіантів:

• За графіками швидкості запишіть залежності швидкості та координати від часу. Побудуйте графіки залежності прискорення та координати від часу. Вважайте, що початкова координата тіла дорівнює нулю.

• За графіком швидкості побудуйте графіки залежності прискорення, координати, шляху від часу.

Задачник №№_______

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §__.

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№___задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 5.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Санчата, які скочуються з гори, за перші три секунди руху пройшли 2 м, а за наступні три секунди — 4 м. Вважаючи рух рівноприскореним, знайдіть прискорення та початкову швидкість санчат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити