Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 56. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

Мета: продовжувати формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; провести поточний контроль знань учнів з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач; поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами, табличні матеріали (за потреби).

Відеофрагмент:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ За якою формулою розраховують швидкість прямолінійного рівноприскореного руху та переміщення?

✵ Запишіть розв’язання основної задачі механіки для прямолінійного рівноприскореного руху.

✵ Зобразіть графіки залежності прискорення, швидкості, координати від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

✵ За графіком прискорення побудувати графіки залежності швидкості та координати тіла від часу. Початкова координата та початкова швидкість тіла дорівнює нулю.

Задачник №№___

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

Варіант самостійної роботи

✵ Залежність координати від часу для тіла, що рухається прямолінійно, задана рівнянням x = 3 - 2t + 0,5t2.

1. Запишіть формулу залежності проекції швидкості цього тіла від часу.

2. Охарактеризуйте рух цього тіла.

3. Побудуйте графік залежності прискорення від часу.

4. Побудуйте графік залежності швидкості руху тіла від часу.

5. Побудуйте графік залежності координати тіла від часу.

6. Визначте модуль переміщення тіла за перші 4 с шляху.

Приклад розподілу балів за самостійну роботу:

Завдання №

Кількість балів

1

2

2

2

3

2

4

2

5

5

6

2

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити §___.

✵ Розв’язати вправу_ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№___задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

За графіком залежності швидкості руху тіла від часу побудуйте графіки залежності прискорення, пройденого шляху та координати від часу.

Розв’язання задачі:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Використовуючи сайт ви погоджуєтесь з правилами користування

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Ми приєднуємось до закону про авторське право в цифрову епоху DMCA прийнятим за основу взаємовідносин в площині вирішення питань авторських прав в мережі Інтернет. Тому підтримуємо загальновживаний механізм "повідомлення-видалення" для об'єктів авторського права і завжди йдемо на зустріч правовласникам.

Копіюючи матеріали во повинні узгодити можливість їх використання з авторами. Наш сайт не несе відподвідальність за копіювання матеріалів нашими користувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0) та GNU Free Documentation License (GFDL)

© 2008-2021 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.