Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

41


Комбінований

Аналіз контрольної роботи № 3. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати завдання №№__задачника. Розпочати підготовку навчального проекту № 4

42


Комбінований

Ізотопи. Використання ізотопів

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

43


Комбінований

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Активність радіоактивної речовини

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

44


Комбінований

Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу письмово. Розв’язати завдання №№_______________ задачника

45


Комбінований

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№_______________ задачника

46


Комбінований

Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№_______________ задачника

47


Комбінований

Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№_______________ задачника

48


Урок формування навичок розв’язування задач

Розв’язування задач

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника. Підготуватися до самостійної роботи № 4

49


Урок формування навичок розв’язування задач. Поточний контроль знань

Розв’язування задач. Самостійна робота № 4

Повторити §__. Розв’язати вправу __ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника. Підготувати

навчальні проекти до захисту

50


Урок захисту навчальних проектів

Орієнтовні теми навчальних проектів:

1. Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

2. Складання радіаційної карти регіону.

3. Радіологічний аналіз місцевих продуктів харчування.

4. Екологічні проблеми атомної енергетики

Доопрацювати навчальний проект

51


Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язування задач

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повторити §§__.

Розв’язати завдання №№__задачника. Виписати у блокнот формули з вивченої теми. Підготуватися до контрольної роботи № 4

52


Урок контролю знань

Контрольна робота № 4 із теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Повторити вивчений матеріал. Розв’язати завдання №№_______________ задачника

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

53


Комбінований

Аналіз контрольної роботи № 4. Рівноприскорений рух. Прискорення

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№___задачника. Розпочати підготовку навчального проекту № 5

54


Комбінований

Графіки прямолінійного рівно- прискореного руху

Вивчити §___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

55


Урок формування навичок розв’язування задач

Розв’язування задач

Повторити §___. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника. Підготуватися до самостійної роботи № 5

56


Урок формування навичок розв’язування задач. Поточний контроль знань

Розв’язування задач. Самостійна робота № 5

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника

57


Комбінований

Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона

Вивчити §___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№_______________ задачника

58


Урок формування навичок розв’язування задач

Розв’язування задач

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника

59


Комбінований

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння

Вивчити §___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№_______________ задачника

60


Урок формування навичок розв’язування задач

Розв’язування задач

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника

61


Комбінований

Рух тіла під дією сили тяжіння

Вивчити § , вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

62


Комбінований

Рух тіла під дією кількох сил

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

63


Комбінований

Рух тіла під дією кількох сил

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

64


Урок формування навичок розв’язування задач

Розв’язування задач

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника. Підготуватися до самостійної роботи № 6

65


Урок формування навичок розв’язування задач. Поточний контроль знань

Розв’язування задач. Самостійна робота № 6

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника

66


Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язування задач

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повторити §§__.

Розв’язати завдання №№__задачника. Виписати у блокнот формули з вивченої теми. Підготуватися до контрольної роботи № 5

67


Урок контролю знань

Контрольна робота № 5 із теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Повторити вивчений матеріал §§_______________ __

68


Комбінований

Аналіз контрольної роботи № 5. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

69


Урок формування навичок розв’язування задач

Розв’язування задач

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника

70


Комбінований

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

71


Комбінований

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№_______________ задачника

72


Урок формування навичок розв’язування задач

Розв’язування задач

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника. Підготуватися до самостійної роботи № 7

73


Урок формування навичок розв’язування задач. Поточний контроль знань

Розв’язування задач. Самостійна робота № 7

Повторити §__. Розв’язати вправу__ письмово. Розв’язати завдання №№__ задачника

74


Комбінований

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

75


Комбінований

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника. Підготуватися до лабораторної роботи № 6

76


Урок формування практичних навичок

Лабораторна робота № 6.

Вивчення закону збереження механічної енергії

Повторити §__. Розв’язати вправу__письмово. Розв’язати завдання №№__задачника. Підготувати

навчальні проекти до захисту

77


Урок захисту

навчальних

проектів

Орієнтовні теми навчальних проектів:

1. Людина і Всесвіт.

2. Фізика в житті сучасної людини.

3. Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

4. Україна — космічна держава.

5. Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики

Доопрацювати навчальний проект

78


Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язування задач

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повторити §§__.

Розв’язати завдання №№__задачника. Виписати у блокнот формули з вивченої теми. Підготуватися до контрольної роботи № 6

79


Урок контролю знань

Контрольна робота № 6 із теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Повторити вивчений матеріал §§_______________ __

Розділ 6. Фізика та екологія

80


Комбінований

Аналіз контрольної роботи № 6.

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№_______________ задачника

81


Комбінований

Фізичні основи ощадливого природокористування та збереження енергії

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу___________ письмово.

Розв’язати завдання №№__задачника

82


Комбінований

Альтернативні джерела енергії

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати завдання №№__задачника

83


Комбінований

Альтернативні джерела енергії

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати завдання №№__задачника

Резерв. Повторення вивченого матеріалу

84


Урок повторення, удосконалення навичок розв’язування задач

Повторення розділів

1. Магнітні явища.

2. Світлові явища

Повторити §§__.

Розв’язати завдання №№__задачника

85


Урок повторення, удосконалення навичок розв’язування задач

Повторення розділу 3. Механічні та електромагнітні хвилі

Повторити §§__.

Розв’язати завдання №№___задачника

86


Урок повторення, удосконалення навичок розв’язування задач

Повторення розділу 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Повторити §§__.

Розв’язати завдання №№__задачника

87


Урок повторення, удосконалення навичок розв’язування задач

Повторення розділу 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

Повторити §§__.

Розв’язати завдання №№__задачника

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити