Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 60. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння учнів розв'язувати задачі, аналізувати фізичний зміст задач та грамотно їх оформлювати; розвивати логічне мислення учнів.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Обладнання та наочність: динамометр з вантажами для демонстрування зміни ваги тіла під час руху з прискоренням, таблиця з характеристиками Сонячної системи (маси та радіуси планет, відстані між планетами та Сонцем тощо), табличні дані (наприклад, густина тіл).

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель руху Сонячної системи, відеозапис роботи баштового крана.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння.

• Запишіть формулу закону всесвітнього тяжіння.

• Що називають силою тяжіння?

• Запишіть формулу для обчислення сили тяжіння.

• За якою формулою розраховують прискорення вільного падіння?

• Що називають вагою тіла?

• За якими формулами розраховують вагу тіла?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Як зміниться сила гравітаційної взаємодії двох тіл, якщо відстань між тілами збільшити в 4 рази?

2. Як зміниться сила гравітаційної взаємодії двох однакових тіл, якщо масу одного тіла збільшити, а другого зменшити на 50 %?

3. Обчисліть силу гравітаційної взаємодії Сонця та Землі. Для розв’язання задачі використайте табличні дані про Сонячну систему. (Показати учням відеозапис руху Сонячної системи.)

4. Яка сила тяжіння діє на свинцеву кульку радіусом 20 см?

5. Обчисліть прискорення вільного падіння над поверхнею Землі на висоті, яка дорівнює радіусу Землі.

6. Обчисліть прискорення вільного падіння на поверхні Місяця, якщо з таблиць відомі маса та радіус цього космічного тіла.

7. На якій висоті над поверхнею Землі прискорення вільного падіння дорівнюватиме 5 ?

8. Чому підйомний кран не повинен ривком піднімати вантаж?

9. З яким прискоренням треба піднімати вантаж баштовим краном, щоб його вага збільшилася в три рази? (Показати учням дослід з динамометром та відеозапис роботи баштового крана.)

10. Космічна ракета, стартуючи з поверхні Землі, рухається вертикально вгору з прискоренням 2?

Знайдіть вагу космонавта, якщо його маса

11. На якій відстані між Місяцем та Землею треба розмістити супутник, щоб він притягувався до обох космічних тіл з однаковою силою? Для розв’язання задачі використайте табличні дані про Сонячну систему.

Задачник №№__________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §_ .

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

• Розрахуйте значення прискорення вільного падіння на різних планетах Сонячної системи.

• Порівняйте свої розрахунки з табличними даними характеристик планет Сонячної системи.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити