Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 65. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

Мета: продовжувати формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; провести поточний контроль знань учнів з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач; поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами, табличні матеріали.

Відеофрагмент:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Запишіть формулу ІІ закону Ньютона.

✵ Запишіть формулу закону всесвітнього тяжіння.

✵ За якою формулою розраховують прискорення вільного падіння?

✵ Запишіть формулу для розрахунку сили тяжіння.

✵ Запишіть формули для розрахунку ваги тіла.

✵ Запишіть формули, що описують рух тіла по вертикалі вниз та вгору.

✵ Запишіть формули, що описують рух тіла, кинутого горизонтально.

✵ Запишіть формули, що описують рух тіла, що кинуто під кутом до горизонту.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. По гладкій горизонтальній поверхні тягнуть два тіла з прискоренням 2 . Визначте силу натягу нитки, що з’єднує бруски, та силу, з якою

тягнуть тіло, якщо маса першого — 400 г, а другого — 600 г.

Задачник №№__________

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

Варіант самостійної роботи

1. Оберіть правильну відповідь.

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії двох тіл, якщо відстань між ними збільшити у 3 рази?

А Збільшиться у 3 рази;

Б зменшиться у 3 рази;

В збільшиться в 9 разів;

Г зменшиться в 9 разів.

2. Оберіть правильну відповідь.

Як рухається тіло, кинуте вертикально вгору?

А Рівноприскорено;

Б рівномірно;

В рівносповільнено;

Г практично рівномірно.

3. Оберіть правильну відповідь.

✵ За якою траєкторією рухається тіло, кинуте під кутом до горизонту?

А Дуга кола;

Б парабола;

В гіпербола;

Г пряма лінія.

4. Хлопчик кинув м’яч горизонтально з вікна, розташованого на висоті 20 м. Який час падав м’яч та з якою швидкістю він був кинутий, якщо впав на відстані 6 м від будинку?

5. На нерухомому блоці підвішені два вантажі масами 300 г та 340 г. Учень виміряв, що за 2 с після початку руху кожний вантаж пройшов відстань 120 см. Визначте, яке значення прискорення вільного падіння було отримане за результатами досліду.

Приклад розподілу балів за самостійну роботу:

Завдання №

Кількість балів

1

1

2

1

3

1

4

4

5

5

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити §__ .

✵ Розв’язати вправу_ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Яку силу треба прикласти до тіла вздовж похилої площини, щоб втягувати його рівномірно по цій похилій площині? Маса тіла — 4 кг, кут нахилу площини — 30° , коефіцієнт тертя дорівнює 0,2.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Використовуючи сайт ви погоджуєтесь з правилами користування

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Ми приєднуємось до закону про авторське право в цифрову епоху DMCA прийнятим за основу взаємовідносин в площині вирішення питань авторських прав в мережі Інтернет. Тому підтримуємо загальновживаний механізм "повідомлення-видалення" для об'єктів авторського права і завжди йдемо на зустріч правовласникам.

Копіюючи матеріали во повинні узгодити можливість їх використання з авторами. Наш сайт не несе відподвідальність за копіювання матеріалів нашими користувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0) та GNU Free Documentation License (GFDL)

© 2008-2021 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.