Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 66. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: систематизувати, узагальнити знання учнів з вивченої теми, за потреби провести корекцію знань; розвивати вміння аналізувати умову задачі, грамотно її оформлювати.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: таблиці з даними про Сонячну систему, таблиці густини тіл, дослід з вантажем на динамометрі, що ілюструє зміну ваги тіла, фотографія Венери.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, та тіла, кинутого горизонтально, динамічна модель руху Сонячної системи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 6.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Що називають прямолінійним рівномірним рухом?

✵ Які формули описують рівномірний рух тіла?

✵ Зобразіть графіки залежності vx (t) та x(t) для прямолінійного рівномірного руху.

✵ Що називають прямолінійним рівноприскореним рухом?

✵ Які формули описують рівноприскорений рух тіла?

✵ Зобразіть графіки залежності ах(t), vx(t), x(t) для прямолінійного рівноприскореного руху.

✵ Запишіть формули, що описують рух тіла по вертикалі під дією сили тяжіння.

✵ Запишіть формули, що описують рух тіла, кинутого горизонтально.

✵ Запишіть формули, що описують рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

✵ Сформулюйте закони Ньютона.

✵ Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння.

✵ Запишіть формулу для обчислення прискорення вільного падіння.

✵ Запишіть формули для обчислення ваги тіла.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Рух двох велосипедистів заданий рівняннями x1 = 5t та x2= 300 - 10t. Побудуйте графіки залежності x(t). Знайдіть місце та час зустрічі велосипедистів.

2. За графіком vx(t) запишіть залежності vx(t) та x(t). Побудуйте графіки ах(t) та x(t).

3. Який шлях пройшло тіло за 4 с для руху тіла, зображеного на графіку в попередній задачі?

4. Тіло, кинуте під кутом до горизонту, перебувало в польоті 12 с. Якої найбільшої висоти досягло тіло?

5. Як зміняться час та дальність польоту тіла, кинутого горизонтально з заданої висоти, якщо його початкову швидкість збільшити у 2 рази?

6. З яким прискоренням треба підіймати тіло вертикально вгору, щоб його вага збільшилася у 2 рази?

7. Знайдіть у таблиці характеристик планет Сонячної системи густину та радіус Венери. Обчисліть прискорення вільного падіння на поверхні цієї планети. Чому дорівнюватиме прискорення вільного падіння на висоті 1000 км над поверхнею планети? На якій висоті над поверхнею планети прискорення вільного падіння зменшується в 3 рази?

8. Використовуючи табличні дані, обчисліть силу гравітаційної взаємодії Землі та Сонця.

9. Баштовий кран підіймає вантаж масою 2 т. Визначте силу натягу троса на початку руху, коли підйом здійснюється з прискоренням 20 .

10. Маршрутка масою 15 т рухається з місця з прискоренням 0,5 . Обчисліть силу тяги двигуна за умови, що коефіцієнт опору руху дорівнює 0,03.

Задачник №№_________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Повторити §§___ .

✵ Розв’язати завдання №№ задачника.

✵ Виписати у блокнот формули з вивченої теми.

✵ Підготуватися до контрольної роботи № 5.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Вантаж, підвішений на нитці довжиною 60 см, рухаючись рівномірно, описує коло в горизонтальній площині. Визначте швидкість руху вантажу, якщо під час його руху нитка утворює з вертикаллю кут 30°.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Використовуючи сайт ви погоджуєтесь з правилами користування

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Ми приєднуємось до закону про авторське право в цифрову епоху DMCA прийнятим за основу взаємовідносин в площині вирішення питань авторських прав в мережі Інтернет. Тому підтримуємо загальновживаний механізм "повідомлення-видалення" для об'єктів авторського права і завжди йдемо на зустріч правовласникам.

Копіюючи матеріали во повинні узгодити можливість їх використання з авторами. Наш сайт не несе відподвідальність за копіювання матеріалів нашими користувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0) та GNU Free Documentation License (GFDL)

© 2008-2021 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.