Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 69. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння учнів розв'язувати задачі на розрахунок імпульсу тіла, зміни імпульсу тіла, закон збереження імпульсу; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати умови задачі; виховувати охайність у кресленнях; показати учням практичну значущість набутих знань.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: взаємодія візків.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: демонстрування стрілянини з гармати катера з точки зору закону збереження імпульсу, відеозапис взаємодії вагонів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Що називають імпульсом тіла?

• Запишіть формулу для розрахунку імпульсу тіла.

• Як обчислити зміну імпульсу тіла?

• Сформулюйте ІІ закон Ньютона в імпульсній формі.

• Запишіть формулу ІІ закону Ньютона в імпульсній формі.

• Сформулюйте закон збереження імпульсу тіла.

• Назвіть межі застосування закону збереження імпульсу тіла.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Обчисліть імпульс кулі масою 9 г, що рухається зі швидкістю 700.

2. Залежність координати тіла від часу задана рівнянням x = 3 + 4t- 0,5t2. Обчисліть імпульс тіла масою 5 кг через 2 с після початку руху.

3. Обчисліть значення сили, під дією якої вантажівка протягом 10 с зміни ла свій імпульс на 200 000 кг ∙ .

4. Потяг масою 3 т, рухаючись прямолінійно, змінив швидкість від 36 до 54 . Знайдіть зміну імпульсу потяга.

5. На рисунку наведена залежність швидкості руху тіла від часу. Як зміниться імпульс тіла масою 800 г за 2 с після початку руху?

6. Два візка масами 2 кг та 3 кг рухаються назустріч один одному зі швидкостями 2 та 4 . У якому напрямку та з якою швидкістю рухатимуться

візки після абсолютно непружного удару?

7. Вагон масою 20 т рухається по горизонтальній ділянці залізниці зі швидкістю 18. Якою стане швидкість вагону після падіння у вагон 5 т піску?

8. З катера масою 750 т гармата стріляє в напрямку, протилежному напрямку його руху, під кутом 60° до горизонту. Як змінилася швидкість

катера, якщо снаряд масою 30 кг був випущений зі швидкістю 1 ?

9. Тіло масою 100 г, що летить зі швидкістю 500 , пружно вдарилося об стіну під кутом 60° до стіни. З якою силою тіло вдарилось об стіну, якщо взаємодія відбувалася протягом 0,01 с?

Задачник №№_________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §__ .

• Розв’язати вправу__ письмово.

• Розв’язати завдання №№ __задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію про принцип руху морських істот: кальмарів, восьминогів тощо.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити