Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 75. ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДУ СВІТЛА. ВПЛИВ ФІЗИКИ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

Мета уроку: формувати матеріалістичний світогляд учнів; ознайомити їх з еволюцією фізичної картини світу на підставі нових наукових досягнень; показати учням вплив фізики на розвиток суспільства; розвивати логічне мислення учнів; знайомити з історією фізики.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: портрети вчених, роботи яких вплинули на становлення фізичної картини світу, фотографії Великого адронного колайдера.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: фільм про історію становлення фізики як науки «Сто величайших открытий — физика».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Яким чином фізика впливає на розвиток суспільства та науково-технічний прогрес?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Еволюція фізичної картини світу.

• Розвиток уявлень про природу світла.

• Взаємозв’язок фізики з іншими галузями знання.

• Взаємозв’язок фізики з розвитком техніки.

Опорний конспект

Еволюція поглядів на фізичну картину світу

Фізична картина світу

Приблизний час існування

Учені, які зробили найбільший внесок у розвиток фізичної картини світу

Основні принципи, закони, теорії

Механічна

XVI-XVIII ст.

Демокрит, Галілей, Декарт, Ньютон

Принцип відносності; закони динаміки; закон всесвітнього тяжіння; закони збереження

Електродинамічна

XIX — початок XX ст.

Фарадей, Максвелл, Ейнштейн

Закон Кулона; закон електромагнітної індукції; рівняння Максвелла; спеціальна теорія відносності

Квантово-польова

Початок XX — середина XX ст.

Планк, Ейнштейн, Бор, Резерфорд, Столєтов, де Бройль, Гейзенберг, Шредингер, Лебедєв

Гіпотеза Планка; роботи Ейнштейна; постулати Бора; корпускулярно-хвильовий дуалізм

Теорія

Область

простору

Об’єкти

Тип

взаємодії

типові явища (процеси)

Механіка

1025 -10-8м (умовно)

Зорі, планети, тіла на Землі

Гравітаціна, електромагнітна

Рух у просторі макроскопічних тіл: зір, планет, кораблів, літаків...

Електродинаміка

1025 - 10-17м (умовно)

Поле, хвилі, заряди

Електромагнітна

Існування електричних полів, розповсюдження хвиль, світло, електричний струм, магнітні поля

Квантова механіка

10-8 - 10-13м

Атоми, електрони в атомах та молекулах

Електромагнітна

Випромінювання та поглинання світла; квантування енергії атомних систем; взаємодія атомів

Квантова електродинаміка

10-8 - 10-18м

Електрони, фотони

Електромагнітна

Взаємодія фотонів та електронів; теплове випромінювання тіл; ефект Комптона

Теорія сильних та слабких взаємодій

10-13 - 10-18м

Елементарні частинки

Сильна

Слабка

Взаємні перетворення елементарних частинок

Статистична фізика

1025 -10-17м

Від систем електронів до систем зір

Різні

Рух молекул у рідинах та газах; радіоактивний розпад; плазма...

Термодинаміка

1025 -10-3м (умовно)

Макроскопічні системи

Електромагнітна

Теплопередача, робота

Основні фізичні теорії

Розвиток корпускулярно-хвильової теорії світла

Корпускулярна

Хвильова

1704 р. — І. Ньютон

1813 р. — Ж. Біо

1900 р. — М. Планк

1905 р. — А. Ейнштейн

1678 р. — Х. Гюйгенс

1756 р. — М. Ломоносов

1801 р. — Т. Юнг

1815 р. — О. Френель

1865 р. — Дж. Максвелл

1923 р. — Луї де Бройль — корпускулярно-хвильова теорія

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Запитання:

• Назвіть фізичні картини світу.

• Назвіть основні принципи, закони, теорії, на яких ґрунтуються різні фізичні картини світу.

• Назвіть учених, роботи яких є основними в розвитку тієї чи іншої картини світу.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу_____письмово. Розв’язати завдання №№___задачника.

• Підготуватися до лабораторної роботи № 6.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Розширте інформацію про взаємозв’язок фізики з іншими галузями знання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2020 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.