Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 76. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Мета уроку: формувати в учнів експериментальні навички; виховувати в учнів охайність під час проведення дослідів, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетеність.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи, інструкції з техніки безпеки.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель звертає увагу учнів на хід вимірювань, які виконують учні, та на дотримання правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

♦ Як формулюється закон збереження повної механічної енергії?

♦ За яких умов виконується закон збереження повної механічної енергії?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: перевірити експериментально виконання закону збереження повної механічної енергії на прикладі руху тіла, кинутого горизонтально.

Обладнання:

1. Жолоб. 2. Три невеликі кульки різної маси. 3. Лінійка. 4. Штатив. 5. Терези та гирі.

Стислі теоретичні відомості

Рух тіла, кинутого горизонтально, складається з двох рухів: рівномірного руху в горизонтальному напрямку зі сталою швидкістю та рівноприскореного руху без початкової швидкості у вертикальному напрямку.

Переміщення тіла по горизонталі та вертикалі

Звідки початкова швидкість кульки дорівнює:

У будь-якій точці траєкторії швидкість обчислюють за допомогою теореми Піфагора:

Таким чином, початкова кінетична енергія

Враховуючи, що вертикальна складова швидкості в точці Г отримуємо для кінцевої кінетичної енергії

Хід роботи

✵ Виміряйте масу трьох кульок.

✵ Закріпіть жолоб таким чином на певній висоті, щоб його край був горизонтальним (див. рисунок).

✵ Виміряйте висоту h.

✵ Обережно відпустіть кульку з верхньої частини жолобу.

✵ Виміряйте дальність польоту кульки s.

✵ Повторіть дослід двічі.

✵ Обчисліть середню дальність польоту кульки s та значення Ek1, Ер1, Ek2. Перевірте виконання співвідношення Ер1 + Ek1 = Ek2. Знайдіть відсоткову відмінність Ер1 + Ek1 від Ek2. Поясніть можливу відмінність.

✵ Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю.

m, кг

h, м

s, м

sсер, м

Ер1, Дж

Ek1, Дж

Ер1 + Ek1

Ek2, Дж

е,%Для обчислень:

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, виконання якого закону ви перевіряли; чому закон виконується приблизно; що впливає на точність проведення експерименту. творче завдання

Як обчислити, під яким кутом до горизонту кулька падає на землю?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити §____ .

✵ Розв’язати вправу___ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№___ задачника.

✵ Підготувати навчальні проекти до захисту.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Запропонуйте хід лабораторної роботи, яка дозволяє перевірити виконання закону збереження повної механічної енергії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Використовуючи сайт ви погоджуєтесь з правилами користування

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Ми приєднуємось до закону про авторське право в цифрову епоху DMCA прийнятим за основу взаємовідносин в площині вирішення питань авторських прав в мережі Інтернет. Тому підтримуємо загальновживаний механізм "повідомлення-видалення" для об'єктів авторського права і завжди йдемо на зустріч правовласникам.

Копіюючи матеріали во повинні узгодити можливість їх використання з авторами. Наш сайт не несе відподвідальність за копіювання матеріалів нашими користувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0) та GNU Free Documentation License (GFDL)

© 2008-2021 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.