Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 6. ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

УРОК № 80. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 6. ФІЗИКА І ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Мета уроку: ознайомити учнів з видами забруднень та їх впливом на компоненти природи й живі організми; розвивати логічне мислення; виховувати розуміння відповідальності за наслідки своєї діяльності.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетентість.

♦ Уміння навчатися впродовж життя

♦ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: фотографії із зображенням різних видів і джерел забруднення навколишнього середовища.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: слайди презентації або відеозаписи із зображенням різних видів і джерел забруднення навколишнього середовища.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз контрольної роботи № 6.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Що таке забруднення?

✵ Які види забруднення вам відомі?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

✵ Види забруднень.

✵ Джерела забруднень.

✵ Вплив забруднень на здоров’я людини в різних сферах її життєдіяльності — побутовій та виробничій.

✵ Екзогенні та ендогенні джерела небезпеки.

✵ Внутрішні фактори ризику в різних професіях.

Опорний конспект

Важлива інформація

✵ У світі застосовують понад 300 тис. різноманітних речовин, які використовують у різних галузях діяльності людей — у промисловості, зокрема хімічній, сільському господарстві, медицині, побуті. Всього відомо близько двох мільйонів речовин — неорганічних та органічних. Більшість з них не сумісні з життям — це ксенобіотики (гр. ксенос — чужий, біос — життя). Багато серед них канцерогенів (лат. канцер — рак, гр. генос — породжувати) — сприяють розвитку ракових захворювань, мутагенів (лат. мутаціо — змінювати), тератогенів (гр. тератос — чудовисько, потвора).

✵ Небезпеку становлять біологічні об’єкти, особливо генетично модифіковані, і звичайні — мікрорганізми, отруйні рослини, тварини.

✵ Крім речовинної небезпеки, існує неречовинна, або польова, або параметрична небезпека за рахунок різноманітних випромінювань. Наприклад, існує, крім поняття «хімічний смог» (дими, аерозолі, які містять шкідливі речовини — канцерогени, алергени, ксенобіотики), також «електромагнітний смог» (забруднення довкілля шкідливими випромінюваннями), який не менш небезпечний, ніж хімічний — за рахунок електромагнітних випромінювань (мобільний зв’язок, теле-, радіостанції).

✵ Часто джерелом небезпеки може бути сама людина — екзогенне, або зовнішнє, джерело. Крім цього існують внутрішні умови — ендогенні джерела, наприклад старіння механізмів, матеріалів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

✵ Як класифікують небезпечні, шкідливі фактори?

✵ Охарактеризуйте найнебезпечніші речовинні та неречовинні небезпеки.

✵ Що таке екзогенні небезпеки?

✵ Що називають «смогом»?

✵ Згадайте анатомію й фізіологію людини. Як шкідливі речовини атмосфери впливають на здоров’я людини?

✵ Яка система організму найбільше страждає через негативний вплив атмосферних викидів? Які захворювання цієї системи можуть виникнути в людини?

✵ Чому саме підприємства чорної металургії та електроенергетики найбільше забруднюють довкілля і як цьому запобігти?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §_ , вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу_ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№____задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Розширте матеріал, вивчений на уроці, за допомогою додаткової літератури або Інтернету.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити