Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 6. ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

УРОК № 81. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОЩАДЛИВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Мета уроку: показати учням необхідність ощадливого ставлення до природних ресурсів планети, актуальність питань енергозбереження; формувати активну життєву позицію, громадянські якості характеру дітей; показати учням причиново-наслідкові зв'язки у взаємодії людини, суспільства і природи; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетентість.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

♦ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: карта України з позначеними корисними копалинами, з різними видами електростанцій; енергозбережувальні лампи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозаписи процесу видобування корисних копалин.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Які найголовніші умови існування людини?

Відповідь: їжа, вода, повітря, запас енергії.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

✵ Вичерпність природних ресурсів.

✵ Проблема використання невичерпних джерел енергії (термоядерний синтез).

✵ Використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії.

✵ Значущість виконання програм з енергозбереження для України.

✵ Проблема забруднення навколишнього середовища.

✵ Утилізація сміття з видобутком енергії.

Опорний конспект

Загалом виконання програм з енергозбереження, у тому числі програм зі створення об’єктів альтернативної енергетики (Програма НВДЕ), у перспективі може забезпечити для України таке:

✵ зміцнення державності України за рахунок підвищення енергетичної та економічної незалежності;

✵ зниження енергоємності внутрішнього валового продукту;

✵ досягнення світового рівня ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

✵ зменшення обсягів імпорту паливно-енергетичних ресурсів;

✵ створення ринку енергозберігаючого та наукового обладнання, відповідної техніки та технологій;

✵ технічне та технологічне переоснащення енергоємного виробництва;

✵ конкурентоспроможність вітчизняних товарів;

✵ підвищення добробуту громадян;

✵ підвищення рівня зайнятості населення;

✵ підвищення рівня безпеки праці та культури виробництва;

✵ покращення стану здоров’я людей;

✵ зменшення обсягів шкідливих викидів у довкілля;

✵ відтворення природних ресурсів;

✵ виконання міждержавних угод щодо підвищення рівня екологічної безпеки.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

✵ Як можна заощаджувати енергію вдома?

Можливі відповіді учнів:

✵ Поступово замінювати побутову техніку на енергозберігаючу.

✵ Обирати правильний режим роботи побутових приладів.

✵ Вимикати світло та електроприбори, якщо в їх роботі немає потреби.

✵ Не залишати прилади в режимі «очікування».

✵ Використовувати діодні лампи для освітлення.

Задачник №№_________

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §__ , вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу_ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№___задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Опрацювати додатковий матеріал за темою уроку, поглибити свої знання з питань ощадливого природокористування та збереження енергії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити