Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 6. ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

УРОК № 83. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Мета уроку: продовжити знайомити учнів з нетрадиційними видами енергетики; показати важливість розв'язання енергетичних проблем людства одночасно зі збереженням довкілля та природних ресурсів планети; розвивати інтерес до вивчення фізики як основи розвитку техніки.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетентість.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

♦ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: фотографії різних видів традиційних та нетрадиційних електростанцій, карта України з позначеними річками.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозаписи або комп'ютерне моделювання принципу дії нетрадиційних електростанцій.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Які електростанції використовують відновлювальні джерела енергії? Невідновлювальні?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

✵ Мала гідроенергетика.

✵ Воднева енергетика.

✵ Біопаливо та біомаса.

✵ Енергія океану. опорний конспект

Мала гідроенергетика — відновлювальна галузь енергетики

Стислі характеристики

Є найбільш освоєною з нетрадиційних відновлювальних джерел електроенергії, дозволяє використати значний гідроенергетичний потенціал малих рік і приток, систем водопостачання, іригації з видачею електроенергії в енергосистему, а в багатьох випадках забезпечити локальне електропостачання віддалених районів або населених пунктів. До об’єктів малої гідроенергетики зараховують малі ГЕС згідно з міжнародною класифікацією потужністю до 30 МВт

Переваги

✵ Найменша собівартість виробництва електроенергії

✵ гідроенергетика є технологічно освоєним способом виробництва електроенергії, що має досить гарантований поновлюваний енергоресурс;

✵ простота експлуатації;

✵ відсутність забруднення навколишнього середовища;

✵ поліпшення умови роботи річкового транспорту

Мала гідроенергетика — відновлювальна галузь енергетики

Недоліки

Суттєвим недоліком є затоплення територій (на Дніпрі, наприклад, водосховищами затоплено величезні площі найродючіших земель у Європі: Київським — 922, Канівським — 675, Кременчуцьким — 2250, Дніпродзержинським — 567, Дністровським — 410, Каховським — 2155 км2 )

Перспективи використання в Україні

Є можливість освоєння потенціалу малих річок з використанням малих та мікроГЕС для покращення енергозабезпечення споживачів. Найбільш ефективними є малі ГЕС, що створюються на існуючих гідротехнічних спорудах

Біопаливо та біомаса

Стислі характеристики

Біопаливо, або біологічне паливо — це органічні матеріали, такі як деревина, відходи та спирти, які використовують для виробництва енергії. Офіційне означення біопалива: будь-яке паливо мінімум з 80% вмістом (за об’ємом) матеріалів, отриманих від живих організмів, зібраних у межах десяти років перед виробництвом.

До біомаси зараховують не тільки рослинну органічну речовину (зернові культури, кукурудза, соняшник, відходи деревини), але й гній, газ звалищ

Переваги

Біогазові установки виконують роль очисних споруд, бо переробляють органічні відходи виробництва на нейтральні мінеральні продукти і дають можливість отримувати екологічно чисте пальне.

Якщо установки для використання вітрової, сонячної енергії є пасивно чистими, то біогазові установки є активно чистими, бо усувають екологічну небезпеку тих продуктів, які й використовують як джерела енергії

Недоліки

Недоліків використання біопалива фактично немає, тільки вчені встановили, що неефективно виготовляти біодизель з ріпакової олії, тому що для заправки одного авто протягом року необхідно приблизно 1500 літрів олії, а це ділянка землі з футбольне поле за врожайності ріпаку до 3000 кг/га

Перспективи використання в Україні

Дуже перспективне джерело отримання енергії

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

✵ Доповніть розглянуті раніше перспективи розвитку енергетики України.

✵ У яких країнах перспективно використовувати енергію океану?

Задачник №№___________

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §__ , вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу_ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№___задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Розширте свої знання з теми уроку (використання енергії океану, воднева енергетика).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити