Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК № 84. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛІВ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА. 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Мета уроку: скорегувати знання учнів з вивченої теми; удосконалювати навички розв'язування задач.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок повторення, удосконалення навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: збірники задач або картки, табличні матеріали.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: взаємодія провідників зі струмом, дослід Ерстеда, проходження променів крізь лінзи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Сформулюйте закони, вивчені в темах №№ 1, 2.

✵ Запишіть формули, які були вивчені в темах №№ 1, 2.

✵ Назвіть фізичні величини в цих формулах та одиниці їх вимірювання.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Побудуйте та охарактеризуйте зображення у плоскому дзеркалі.

2. Світловий промінь падає на горизонтально розташоване дзеркало під кутом 45° до горизонту. У якому напрямку та на який кут треба повернути дзеркало, щоб відбитий промінь йшов вертикально вгору? Зробіть пояснювальний рисунок.

3. Чому дно ріки здається ближчим, ніж насправді?

4. Накресліть подальший хід променя крізь скляну пластину.

5. Як за формою лінзи дізнатися, збиральна вона чи розсіювальна?

6. На який оптичний пристрій схоже око людини?

7. У яких відомих вам оптичних пристроях використані лінзи?

8. Предмет розташований на відстані 0,25 м від збиральної лінзи з фокусною відстанню 0,1 м. На якій відстані від лінзи розташоване зображення предмета? Чому дорівнює лінійне збільшення лінзи?

9. Як довго школярі вашого віку мають працювати на комп’ютері? Які вправи можна робити для профілактики стомлення, працюючи на комп’ютері?

10. Знайдіть напрямок дії сили Ампера на провідник зі струмом.

Задачник №№_________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити §§_ .

✵ Розв’язати завдання №№__задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Світловий промінь падає на плоскопаралельну скляну пластину з показником заломлення 1,6 і товщиною 2 см під кутом 30° до вертикалі. На яку відстань зміщується промінь після проходження пластинки? Показник заломлення скла дорівнює 1,6.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити