Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК № 86. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.

Мета уроку: скорегувати знання учнів з вивченої теми; удосконалювати навички розв'язування задач.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок повторення, удосконалення навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: збірники задач або картки, табличні матеріали.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічні моделі ланцюгової ядерної реакції та принципу дії АЕС.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Що вивчає атомна фізика?

✵ Що називають радіоактивністю?

✵ Який вчений відкрив радіоактивність?

✵ Які вчені досліджували радіоактивні перетворення елементів?

✵ Назвіть природу 235, -, у -випромінювань.

✵ З вузького каналу з радіоактивним препаратом виходить радіоактивне випромінювання. У магнітному полі випромінювання розбивається на три пучки. Назвіть компоненти цих випромінювань.

✵ Сформулюйте правила Ф. Содді для а- та -розпадів. Запишіть відповідні рівняння реакцій.

✵ Що називають ізотопами?

✵ Що називають ланцюговою ядерною реакцією?

✵ Яка енергія виділяється під час поділу одного ядра ?

✵ Назвіть основні види електростанцій в Україні. Який відсоток припадає на атомні електростанції? Які перспективи розвитку енергетики в нашій країні?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Який елемент утворився в результаті трьох послідовних а -розпадів ядра атома ? Запишіть рівняння ядерної реакції.

2. Який елемент утворився в результаті трьох послідовних -розпадів ядра атома ? Запишіть рівняння ядерної реакції.

3. Ядро атома випромінює нейтрон. Який елемент утворився в результаті? Запишіть рівняння ядерної реакції.

4. Ядро o утворилося після двох послідовних а -розпадів. З якого ядра воно утворилося? Напишіть рівняння ядерної реакції.

5. Назвіть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів у ядрах атомів та .

6. Чим відрізняються властивості ізотопів 238 92U та ?

7. Яка енергія виділяється під час поділу 10 г ?

8. Скільки кам’яного вугілля треба спалити, щоб отримати таку ж енергію, яка виділяється під час поділу 50 г ізотопу ?

9. Скільки води можна нагріти на 50 °С за рахунок енергії, що виділяється під час поділу 70 г ізотопу ? Втратами енергії знехтувати.

Задачник №№_________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити §§___.

✵ Розв’язати завдання №№ ___задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Визначте масу урану , яку витрачає за тиждень роботи атомна електростанція потужністю 1000 МВт та ККД 25%. Вважайте, що під час кожного поділу ядра урану виділяється 200 МеВ енергії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити