Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 42. ІЗОТОПИ. ВИКОРИСТАННЯ ІЗОТОПІВ

Мета уроку: поглибити знання учнів про ізотопи та їх використання; показати учням, як досягнення фізики впливають на розвиток техніки, використовуються в різних сферах життєдіяльності людини (біологія, медицина, археологія тощо).

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: періодична система елементів, ілюстративний матеріал до повідомлень учнів.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель, що ілюструє рух «мічених атомів» у рослині, в організмі людини.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Яку будову має атом?

✵ Назвіть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів в атомах , , .

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

✵ Використання ізотопів.

✵ Порівняння хімічних та фізичних властивостей ізотопу поданого хімічного елемента.

✵ Приклади ізотопів водню, гелію, урану.

✵ Приклади радіоактивних ізотопів.

Опорний конспект

✵ Заповнення таблиці прикладів використання радіоактивних ізотопів за напрямками під час заслуховування повідомлень учнів:

Використання радіоактивних ізотопів

Метод мічених атомів (радіоактивні індикатори)

Використання проникної здатності ізотопів

Використання іонізуючої здатності ізотопів

Використання різних форм наведеної радіоактивності

Інформація для заповнення таблиці

Радіоактивні ізотопи в медицині використовують як для постановки діагнозу (дослідження процесу обміну речовини в організмах), так і для терапевтичних цілей.

Радіоактивний натрій, що вводять у невеликих кількостях у кров, використовують для дослідження кровообігу.

Спостерігаючи за допомогою лічильника за відкладенням радіоактивного йоду в щитовидній залозі, особливо у разі базедової хвороби, можна швидко поставити діагноз.

Великі дози радіоактивного йоду викликають часткове руйнування тканин, що аномально розвиваються, і тому радіоактивний йод використовують для лікування базедової хвороби.

Інтенсивне гамма-випромінювання кобальту використовують у разі лікування ракових захворювань (кобальтова гармата).

У промисловості використовують такий спосіб контролю зносу поршневих кілець у двигунах внутрішнього згоряння: опромінюючи поршневе кільце нейтронами, викликають у ньому ядерні реакції і роблять його радіоактивним; під час роботи двигуна частинки матеріалу кільця потрапляють у мастило; досліджуючи його рівень радіоактивності після певного часу роботи двигуна, визначають знос кільця.

Радіоактивні ізотопи дозволяють робити висновок про дифузію металів, процеси в доменних печах тощо.

Потужне гамма-випромінювання радіоактивних препаратів використовують для дослідження внутрішньої структури металевих виливків з метою виявлення в них дефектів.

Широке застосування отримують радіоактивні ізотопи в сільському господарстві. Опромінення насіння рослин (бавовнику, капусти, редиски та ін.) невеликими дозами гамма-променів призводить до помітного збільшення врожайності.

Великі дози радіації викликають мутації в рослин і мікроорганізмів, що в окремих випадках призводить до появи мутантів з новими цінними властивостями (радіоселекція). Так виведені цінні сорти пшениці, квасолі та інших культур, а також отримані високопродуктивні мікроорганізми, що застосовуються у виробництві антибіотиків.

Гамма-випромінювання радіоактивних ізотопів використовують також для боротьби зі шкідливими комахами і для консервації харчових продуктів.

Широкого застосування набули «мічені атоми» в агротехніці.

Цікавим застосуванням радіоактивності є метод датування археологічних і геологічних знахідок за концентрацією радіоактивних ізотопів. Найбільш часто використовують радіовуглецевий метод датування. Шляхом точного вимірювання відносної концентрації радіоактивного вуглецю в останках давніх організмів можна визначити час їхньої загибелі.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Атомна маса хлору в періодичній системі елементів становить 35,5. Знайдіть відсоткову кількість у природі хлору з атомною масою 35 та атомною масою 37.

Задачник №№_______

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §_____ , вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу____ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№__ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію про «туринську плащаницю» та встановлення її віку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити