Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК № 87. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Мета уроку: скорегувати знання учнів з вивченої теми; удосконалювати навички розв'язування задач.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок повторення, удосконалення навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: збірники задач або картки, табличні матеріали.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель руху тіла по вертикалі.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Сформулюйте закони, вивчені в темі № 5.

✵ Запишіть формули, які були вивчені в темі № 5.

✵ Назвіть фізичні величини в цих формулах та одиниці їх вимірювання.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Тіло кидають вертикально вгору зі швидкістю 30 . Через деякий час тіло падає на землю.

✵ На яку висоту підніметься тіло?

✵ За який час тіло підніметься до найвищої точки траєкторії?

✵ Чому дорівнюватиме значення імпульсу тіла, кінетичної та потенціальної енергії через 2 с після початку руху?

✵ За який час тіло впаде на поверхню землі після того, як підніметься до найвищої точки траєкторії?

✵ Чому дорівнюватиме швидкість руху тіла в момент падіння на землю?

✵ Побудуйте графік залежності швидкості руху даного тіла від часу.

✵ Побудуйте графік залежності висоти підйому тіла від часу.

✵ Які значення матимуть кінетична та потенціальна енергії тіла в найвищій точці траєкторії?

✵ На якій висоті значення кінетичної енергії буде дорівнювати значенню потенціальної?

✵ На якій висоті значення кінетичної енергії вдвічі більше за значення потенціальної енергії?

✵ Побудуйте графік залежності кінетичної енергії тіла від часу.

✵ Побудуйте графік залежності потенціальної енергії тіла від часу.

✵ Побудуйте графік залежності повної механічної енергії тіла від часу.

2. Тіло рівноприскорено сповзає з вершини похилої площини з кутом нахилу 30°. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,02. Довжина похилої площини 1 м. Початкова швидкість дорівнює нулю.

✵ Визначте прискорення тіла.

✵ Яку швидкість матиме тіло внизу похилої площини?

✵ За який час тіло сповзе вниз?

✵ Чому дорівнює кінетична енергія тіла на вершині та внизу похилої площини?

✵ Чому дорівнює потенціальна енергія тіла на вершині та внизу похилої площини?

Задачник №№___________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Повторити §§___.

✵ Розв’язати завдання №№ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

По гладенькій горизонтальній поверхні рухаються два зв’язані бруски масою 400 г і 600 г з прискоренням 2. Визначте силу натягу нитки, що з’єднує бруски.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити