Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 43. РАДІОАКТИВНІСТЬ. РАДІОАКТИВНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЇХНЯ ФІЗИЧНА ПРИРОДА І ВЛАСТИВОСТІ. АКТИВНІСТЬ РАДІОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ

Мета уроку: ознайомити учнів з відкриттям явища природної радіоактивності та властивостями радіоактивних випромінювань різних типів; розглянути закон радіоактивного розпаду, показати його статистичний характер; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати фізичні процеси та робити висновки; показати практичну значущість набутих знань, звернути увагу учнів на те, як довго відбувається процес регенерації радіоактивно забруднених територій та з якої причини створюють зони відчуження; розвивати інтерес учнів до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

✵ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: портрети П. Кюрі, М. Кюрі, А. Беккереля, Ф. Содді, періодична таблиця елементів, дослід з моделювання радіоактивного розпаду (з однаковими монетами в кількості 128 або 256), таблиця періодів напіврозпаду радіоактивних ізотопів, таблиця Нобелівських лауреатів з фізики.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: презентації про П. Кюрі, М. Кюрі, А. Беккереля, Ф. Содді, фрагмент відеофільму про вчених, комп'ютерне моделювання радіоактивних перетворень елементів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Що вам відомо про радіоактивність?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

✵ Досліди А. Беккереля, П. Кюрі та М. Кюрі.

✵ Визначення радіоактивності.

✵ Види радіоактивного випромінювання, їхні властивості та природа.

✵ Правила зміщення Содді.

✵ Період напіврозпаду. Графік розпаду. Закон радіоактивного розпаду

Поняття

Означення

Позначення

Одиниця

Період напіврозпаду

Це час, за який розпадається половина радіоактивних ядер

T

с, хв, год, роки,...

Стала розпаду

Це величина, яка характеризує частину ядер, що розпадається за одиницю часу

Середній час життя радіоактивного ізотопу

Це величина, обернена до сталої розпаду

с, хв, год,.

Активність радіоактивного джерела

Це фізична величина, яка характеризує кількість радіоактивних розпадів за одиницю часу

A

[A ] = Бк

1 Бк (беккерель) — це активність такого джерела, у якому за 1 с відбувається 1 розпад.

[A ] = Кі позасистемна одиниця

1Кі=3,7 ∙ 1010Бк

Зауваження: T, , не залежать від зовнішніх факторів та визначаються лише властивостями ядра
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Заповніть таблицю:

Тип випромінювання

Природа випромінювання

Фізичні характеристики

Властивості


2. Заповніть фрагмент радіоактивного ряду:

Задачник №№_________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §____, вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу____ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть додаткову інформацію про факти біографії та наукові дослідження А. Беккереля, П. Кюрі, М. Кюрі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити