Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 44. ІОНІЗАЦІЙНА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПРИРОДНИЙ РАДІОАКТИВНИЙ ФОН. ДОЗИМЕТРИ. БІОЛОГІЧНА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Мета уроку: ознайомити учнів з іонізуючою дією радіоактивного випромінювання, з принципом дії та призначенням дозиметрів; показати шкідливий вплив радіації на організм людини; пояснити, які існують ефективні методи захисту від опромінення; показати практичну значущість вивченого матеріалу.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дозиметри; фотографії живих істот, на розвиток яких вплинуло радіоактивне випромінювання; таблиці з дозами та їх впливом на організм людини.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель принципу дії різних дозиметрів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Як виникає радіоактивне випромінювання?

✵ Чи бачить людина радіоактивне випромінювання? Як його можна зафіксувати?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

✵ Поглинена доза випромінювання.

✵ Потужність поглиненої дози випромінювання.

✵ Експозиційна доза випромінювання.

✵ Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання.

✵ Дозиметри.

✵ Вплив радіоактивних випромінювань на організм людини.

✵ Способи захисту від випромінювання.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

✵ Як зафіксувати радіоактивне випромінювання?

✵ Який вплив радіоактивного випромінювання на організм людини?

✵ Як захиститися від радіоактивного випромінювання?

Задачник №№_________

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §__ , вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу______письмово. Розв’язати завдання №№___задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію в літературі про значення припустимих рівнів умісту різних радіонуклідів у харчових продуктах і питній воді.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити