Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 45. ПОДІЛ ВАЖКИХ ЯДЕР. ЛАНЦЮГОВА ЯДЕРНА РЕАКЦІЯ ПОДІЛУ

Мета уроку: сформувати знання учнів про сутність поділу важких ядер, ввести поняття ланцюгової ядерної реакції. Розвивати логічне мислення учнів, показати практичну значущість набутих знань.

Формування ключових компетентностей:

✵ Математична грамотність.

✵ Компетентності в природничих науках і технологіях.

✵ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: періодична таблиця елементів.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель поділу важких ядер, ланцюгової ядерної реакції.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

✵ Чому ядра наприкінці періодичної таблиці елементів нестійкі?

✵ У чому полягає відмінність хімічних та ядерних реакцій?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

✵ Механізм поділу ядра .

✵ Виділення енергії 200 МеВ під час поділу ядра .

✵ Означення ланцюгової ядерної реакції.

✵ Механізм протікання ланцюгової ядерної реакції на прикладі .

✵ Визначення коефіцієнта розмноження нейтронів.

✵ Поняття критичної маси (об’єму).

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Запитання:

✵ Наведіть приклади ланцюгової реакції в хімії.

✵ Яка енергія виділяється під час поділу 1 г ?

✵ Скільки води можна нагріти від 0 °С до кипіння за рахунок енергії, що виділяється під час поділу 2 г ? Втратами енергії знехтувати.

Задачник №№_________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §__ , вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу письмово.

✵ Розв’язати завдання №№___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть додаткову інформацію про вчених, які вивчали поділ важких ядер, зокрема урану.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити