Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 8. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів використовувати набуті знання під час розв'язування задач; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати умову задачі; показати учням практичну значущість отриманих знань.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: демонстрування досліду Ерстеда, взаємодії провідників зі струмом; електромагніти, амперметри та вольтметри, електродвигун.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: дія магнітного поля на провідник зі струмом.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• У чому полягає гіпотеза Ампера?

• Що показав дослід Ерстеда?

• Як взаємодіють два провідника зі струмом?

• Що таке сила Ампера?

• Як розрахувати силу Ампера?

• Сформулюйте правило лівої руки для знаходження напрямку дії сили Ампера.

• Поясніть принцип дії електровимірювальних приладів різних систем. Назвіть систему електровимірювальних приладів (демонструються класу).

• Який принцип дії електричного двигуна?

• Яке перетворення енергії відбувається в електричному двигуні?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. За допомогою рисунка поясніть принцип дії гучномовця.

1 — кільцевий Ш-подібний магніт;

2 — котушка;

3 — дифузор

2. Доведіть, що два паралельних провідника, по яких струм тече в одному напрямку, притягуються. Підказка: зобразіть магнітні поля провідників і застосуйте правило лівої руки для визначення напрямку дії сили Ампера.

3. Як збільшити магнітне поле котушки зі струмом?

4. Обчисліть силу, яка діє на провідник довжиною 120 см у магнітному полі з індукцією 0,5 Тл під час проходження по провіднику струму 2 А. Поле та струм взаємно перпендикулярні.

5. У якому випадку з наведених на рисунках магнітне поле не діє на провідник зі струмом?

6. На якому рисунку зображене однорідне магнітне поле?

7. Визначте індукцію магнітного поля, у якому на провідник із довжиною активної частини 10 см діє сила 50 мН. Сила струму в провіднику дорівнює 5 А. Поле та струм взаємно перпендикулярні.

Задачник №№

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §__.

• Розв’язати вправу________письмово. Розв’язати завдання №№_______задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 1.

додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Сила струму в горизонтальному провіднику довжиною 10 см та масою 5 г дорівнює 2 А. Визначте індукцію магнітного поля, у яке треба помістити провідник зі струмом, щоб сила Ампера врівноважила силу тяжіння. Зробіть рисунок, на якому зобразіть напрямок ліній індукції магнітного поля.

Для записів учителя
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити