Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 9. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

Мета: продовжувати формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; провести поточний контроль знань учнів з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач; урок поточного контролю знань.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами, табличні матеріали (за необхідності).

Відеофрагмент:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• За якою формулою розраховують силу Ампера?

• Як формулюється правило лівої руки для визначення напрямку дії сили Ампера?

• Чому науково-дослідні кораблі для вивчення магнітного поля Землі будують із дерева, а не зі сталі? Чому для кріплення деталей на такому кораблі гвіздки та шурупи виготовляють із латуні або бронзи?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

• Визначте напрямок ліній індукції магнітного поля для провідника зі струмом, переріз якого зображений на рисунку. Поясніть свою відповідь.

Задачник №№

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

Варіант самостійної роботи

1. Визначте напрямок струму в провіднику, переріз якого зображений на рисунку, якщо відомий напрямок ліній магнітної індукції. Поясніть, як ви це зробили.

2. У якому випадку магнітне поле не діє на провідник зі струмом? Зробіть схематичний рисунок, який ілюструє вашу відповідь.

3. На рисунку зображений провідник зі струмом у магнітному полі. Сформулюйте та розв’яжіть задачу.

4. Поясніть принцип дії електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи. Зробіть схематичний рисунок. Назвіть переваги та недоліки приладів цієї системи.

5. Чи існують тіла, які відштовхуються від магніту? Як називається речовина, з якої вони виготовлені? Наведіть приклади таких речовин.

6. Провідник, по якому тече струм силою 5 А, перебуває в магнітному полі з індукцією 10 Тл. Визначте довжину провідника, якщо магнітне поле діє на нього із силою 20 Н. Лінії магнітної індукції перпендикулярні до провідника.

Приклад розподілу балів за самостійну роботу:

Завдання №

Кількість балів

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §__.

• Розв’язати вправу______письмово. Розв’язати завдання №№________задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Що називається силою Лоренца? Як її розрахувати? Як сформулюється правило лівої руки для визначення сили, яка діє на рухому заряджену частинку у магнітному полі?

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити