Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 10. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ. ІНДУКЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Мета уроку: ознайомити учнів з історією розвитку фізики на прикладі відкриття явища електромагнітної індукції; експериментально довести виникнення індукційного струму, з'ясувати, від чого залежить його величина та напрямок; ввести закон електромагнітної індукції; навчити учнів знаходити напрямок індукційного струму; формувати в учнів уявлення про фундаментальність закону збереження енергії; показати практичну значущість вивченого явища для розвитку техніки; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати та пояснювати результати експерименту.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: Комбінований

Обладнання та наочність: демонстрування явища електромагнітної індукції, залежності ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного потоку, прилад для демонстрування правила Ленца, портрети Фарадея та Ленца.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: презентації про Фарадея та Ленца, відеозапис дослідів з електромагнітної індукції; віртуальна фізична лабораторія — досліди Фарадея; принцип дії індукційної плити.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 1.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Що називають електричним струмом?

• Що називають електричним полем?

• Що називають магнітним полем?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Досліди Фарадея.

• Визначення явища електромагнітної індукції.

• Магнітний потік.

• Закон електромагнітної індукції (формулювання, формули).

• Правило Ленца.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Що називають явищем електромагнітної індукції?

• Як формулюється закон Фарадея для електромагнітної індукції?

• Як визначити напрямок індукційного струму?

• Визначте напрямок індукційного струму в металевому кільці, до якого підносять постійний магніт:

• Північний полюс магніту віддаляється від металевого кільця, як показано на рисунку. Визначте напрямок індукційного струму в кільці. Поясніть, як ви це зробили.

*Який електричний заряд пройде через виток опором 0,03 Ом за зменшення магнітного потоку через виток на 12 мВб?

*Яку кількість витків має котушка з площею поперечного перерізу 50 см2, якщо в ній за зміни магнітної індукції від 0,2 до 0,3 Тл протягомі 4 мс виникає ЕРС індукції 10 В?

Задачник №№

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §__, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу______письмово. Розв’язати завдання №№_____задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть цікаві факти з біографії Фарадея та Ленца.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити